Café ’t Haantje/De Haan omstreeks 1905/12

Cafe ’t Haantje of De Haan stond tegenover Heereweg 234. een ansigtkaart wordt getoond.In 1995 vstigde het Lisser Spijshuis zich hier.

Door R.J. Pex

Nieuwsblad Jaargang 14 nummer 4, oktober 2015

Inleiding

Ansichtkaart van café De Haan, verstuurd in 1912. Coll. Ph. van Hoven.

Wie zich verdiept in het aantal drinkgelegenheden dat Lisse ooit heeft gekend, zal waarschijnlijk stijl achterover slaan. Het zijn er gewoon teveel om op te noemen. Een en ander was mogelijk het gevolg van het weinig florissante bestaan van de gewone man, waardoor men al gauw naar de drank greep. (Met alle gevolgen van dien… Zie de reeks politierapporten in vorige afleveringen van dit nieuwsblad). Het is echter niet zo dat er dus ook wel veel afbeeldingen van al die cafés zijn. Integendeel zelfs. Vandaar dat de recente vondst van een ansicht van café ’t Haantje (teg. Heereweg 234) het verdient om even in de schijnwerpers geplaatst te worden. Ik wil mijn dank betuigen aan Ph. van Hoven voor het mogen publiceren van deze kaart in het VOL-nieuwsblad.

Beschrijving van de ansicht

Het betreffende café heeft niet altijd ’t Haantje geheten. In de rechtermarge van de ansichtkaart lezen we althans over ‘café biljard De Haan’. We zien diezelfde haan terugkomen in het bovenlicht van de toegang tot het café. Daaronder op één van de deuren staat de naam van de uitbater van De Haan vermeld: C.L. Ruigrok van de Werve (1876-1914). De voorletters staan waarschijnlijk voor Casparus Leonardus. Door hem is de kaart vermoedelijk ook uitgegeven (in een zeer kleine oplage). We lezen verder op deze wel zeer boeiende deur het woord: ‘telefoon’. Het eigenlijke nummer stond waarschijnlijk op de andere deur, maar daar staat op het moment van opname een vrouw in het portiek: de echtgenote van C.L. Ruigrok, Joanna Catharina Damen (geb. in 1873) genaamd? De voorgevel van het café doet ons denken aan het einde van de negentiende eeuw. Ook de indeling van de ramen op de begane grond roept dezelfde gedachten op. De ramen op de bovenverdieping doen ons aan deuren denken, maar wellicht was dat ooit gebruikelijk. Aan de rechterzijde passeert zojuist een man met paard en wagen. We zien echter ook heel wat fietsen, die allemaal een plaatsje konden krijgen in een ‘Bergplaats voor Rijwielen’, zoals vermeld staat boven de toegang tot het steegje aan de linkerzijde.
Enige historische gegevens Zoals vermeld lijkt de voorgevel van De Haan te dateren uit de negentiende eeuw. Inderdaad vernemen we dat in 1892 het huis met een verdieping werd opgehoogd. Het lijkt aannemelijk dat toen het uiterlijk van het café zoals we dat op de ansichtkaart zien, tot stand kwam. Het is echter goed mogelijk dat de oorspronkelijke bebouwing hierachter schuil ging. De naam Ruigrok van de Werve komen we in de archieven reeds in 1883 tegen. Johannes Theodorus (1840-1918) koopt dan het huis (dat dus een verdieping lager was als tegenwoordig) en gaat er met zijn zoon, Casparus Leonardus, in wonen. Het is onduidelijk of hier toen al een uitspanning gevestigd was. Tot in 1955 komen we hier de familie Ruigrok van de Werve tegen. In laatstgenoemd jaar is er een nieuwe eigenaar: Pieter Geerlings. Er is dan ter plaatse sprake van een café met automatiek, wat ook onder de nieuwe eigenaar, Bernard de Vries, zo blijft (tot ca. 1964). Daarna is hier een restaurant gevestigd geweest met een heuse feestzaal onder M.G. de Vries en J.A. van Zuthem. In 1979 vestigt zich hier Zeeman Textiel, maar in 1986 is er weer sprake van een restaurant: Le Coq d’Or. Het Lisser Spijshuis vestigt zich op deze plek in 1995, gevolgd door Kookstudio Bon Chef. Tegenwoordig treffen we hier ‘Nexxt 1’ aan.

Besluit

Suikerzakje van café/automatiek ’t Haantje, ca. 1955-1964. Coll. Rob Pex

Er zullen wel meer ansichtkaarten gemaakt zijn van drinkgelegenheden in Lisse, doch in een zeer kleine oplage. Daardoor treffen we ze ook zelden aan. Een mooie vondst dus, deze ansicht. Het zal de lezer opgevallen zijn dat bij de bespreking van de afbeelding van De Haan we bijna geen namen noemden van de personen die we erop tegenkwamen. Indien u dus wellicht één of meerdere namen te binnen schiet, zijn we als redactie zeer geïnteresseerd!

Bronvermelding

Van Diemen, De Ridder en Wassenaar, ‘Lisse, parochianen van St. Agatha, 1813-1903’, in: Reeks Genealogische bronnen van de dorpen rondom Leiden X (z.p. 2007). – E. Vergunst, Geschiedenis van Lisse in oude ansichten en plattegronden (Schoonhoven 2007). – www.beeldbanklisse.nl Er is gebruik gemaakt van de ‘Index op naam van publicaties over Oud Lisse’, samengesteld door de schrijver van dit artikel en gepubliceerd op de website vanVOL.

Reactie

Dirk Floorijp meldde nog een paar aardige gegevens over ‘t Haantje naar aanleiding van het artikel van Rob Pex in het vorige Nieuwsblad. – Het telefoonnummer van C.J. Ruigrok van der Werve caféhouder in ’t Haantje was in 1915 nr. 99
– ’t Haantje heeft in Lisse nog een belangrijke rol gespeeld bij de opbouw van de postcode voor Lisse. Vanuit het hoofdkantoor in Haarlem zijn we met een tiental ambtenaren boven in ’t Haantje neergestreken in de jaren 1975/76 om alle adressen in Lisse te inventariseren en van een postcode te voorzien.