De Steeg, nu Stationsweg en Berkhoutlaan

De enige doorgang van het dorp naar het station was de Stationsweg, in de volksmond ook “De Steeg” genoemd.  

door Arie de Koning

Nieuwsblad jaargang 21 nummer 1, 2022

Zonder Steeg was de Veldhorst er niet geweest, dus horen ze er wel bij!

De Stationsweg heeft in het jaar 1910 deze naam gekregen, want voorheen noemde men deze straat tot het einde van het bebouwde gedeelte de Steeg en verder Delfweg. De oorspronkelijke naam is dan ook de Delfweg, waarschijnlijk genoemd naar het delven van turf vroeger daar ter plaatse. Tot het einde van het bebouwde gedeelte is deze weg bestraat omstreeks 1880. In het jaar 1905 werd vanaf het bebouwde gedeelte tot het station der H.IJ.S.M. een paardenspoor van klinkerbestrating aangelegd van 80 cm breedte. Dat schoot niet veel op en in het jaar 1909 besloot de Raad om de Stationsweg over zijn gehele lengte te bestraten. Bijzonder was dat dit werk niet werd aanbesteed maar door de Gemeente Lisse zelf uitgevoerd. Met de uitvoering daarvan werd in het voorjaar van 1910 begonnen en was in de zomer van 1911 gereed. Omdat het verkeer van en naar het station in de afgelopen jaren enorm was toegenomen en de Stationsweg aan beide zijden met hout was beplant, dus vooral in voor en najaar moeilijk te begaan was, was deze bestrating een grote verbetering.

Het gemeente bestuur, met zijn bestemmingsplan, zag al lang uit naar een andere, betere en mooiere verbindingsweg van de Stationsweg met de Heereweg in de plaats van het zeer smalle en met minder mooie arbeidershuizen volgepropte gedeelte, wat men al van ouds de Steeg noemde. Dus besloot de Raad dan ook in verband met de publieke verkoping van het Huis Rosendaal in het jaar 1913 om op twee in het uitbreidingsplan geprojecteerde en vanaf de Heereweg in noordoostelijke richting lopende straten, te weten aan beide kanten van het terrein van het Huis Roozendaal, een zodanig bouwverbod op te leggen, dat daar ter plaatse bij een eventuele bebouwing van dit terrein, moeten twee straten worden aangelegd ter breedte van 12 meter die een zodanige richting hebben dat deze later eventueel met de Stationsweg in verbinding kunnen worden gebracht.

Met de bouw van de villa van de heer Leen Tol aan de noordoostzijde van de Stationsweg op het land van de firma G. van der Mey, is ook reeds rekening gehouden met bovengenoemde verbindingsweg. Aan de zuidwestzijde van de Stationsweg, strekkende langs de tuin Berkhout, bevond zich een ordeloze houtwal met hoog opgaand geboomte . Deze houtwal werd in het jaar 1905 gerooid en in de plaats daarvan werd een haag geplant

 

 

Bronvermelding
Arie Raaphorst Hzn. Boek No.172 A breed Bibliotheek C.H.V Oud Lisse
Aanvulling: Naast Delfweg en Stationsweg zijn ook Veenderweg en Halfwegsteeg namen die genoemd worden in het rechtelijk archief van Lisse en nu dus ook Berkhoutlaan.