DRAMA IN SPEELHUISJE OP KEUKENHOF

NIEUWSBLAD Jaargang 2 nummer 1, januari 2003

Nieuwsflitsen

De lezing met dia’s die Piet van Leeuwen uit Lisse op woensdagavond 23 oktober jl. gaf in De Gevulde Mand trok een volle zaal nieuwsgierigen. Leden, maar ook veel niet-leden van de Vereniging Oud Lisse. Piet van Leeuwen die op Kasteel Keukenhof werkt en veel van wat voor bui­tenstaanders onzichtbaar is, fotografisch vastlegde, vertelde boeiend over van allerlei dat zich achter de schermen van kasteel Keukenhof afspeelt. Het was der­mate interessant dat de secretaris van de Vereniging Oud Lisse, Guus Maas Geesteranus, opperde dat het wellicht aantrekkelijk zou zijn een rondleiding te organiseren langs alle punten op het Keukenhofduin die normaal niet toegan­kelijk zijn voor buitenstaanders. Het drama in het speelhuisje bestond hieruit dat de door inteelt getroffen zoon Frederik van Baron van Palland het voor hem en zijn zus Cornelie gebouwde huis­je na zijn rechtenstudie ging bewonen. Hij huisde er als een eenzaat, kweekte wijn­gaardslakken en tropische groenten en overleed er op 40-jarige leeftijd, eenzaam en alleen.