Een schoolfoto uit 1928 van de bewaarschool

Tegenover de Westerdreef naast de stalhouderij van Scheeepmaker was een laantje. Daarachter was een bewaarschool. Op een foto uit 1928 staan diverse kinderen, die met name worden genoemd.

J. Slottje-Kooiman,

NIEUWSBLAD Jaargang 11 nummer 1, januari 2012

Aan de Heereweg, naast Scheepmaker was een laantje dat liep uit op een houten gebouw, een schooltje met twee lokalen en een hele grote zandbak van gewone grond. In het ene lokaal stonden lange houten banken en in de winter een hele grote dichte kachel, die werd denk ik met cokes gestookt. Het andere lokaal was om te spelen. Of er veel materiaal was weet ik niet meer, ik denk het niet. Het waren meest spelletjes als ” Jan Huigen in de ton “. In dat leslokaal werd er verteld en gezongen. Misschien hadden we een potlood en een beetje papier, maar dat was het dan wel. Het heette dan ook de “Bewaarschool”. Het werd ook de “Poppenschool” of “Kakschool” genoemd.

Er waren twee leidsters, juffrouw Merks, een lieve vrouw van middelbare leeftijd en een helpster, Maaike v.d. Lans, een tante van Arie v.d. Lans, de groenteboer. De kinderen die op deze bewaarschool zaten waren niet rijk, de meesten kwamen van ” De Steeg ” ( Stationsweg ), ik dus ook. Wij waren uit Amsterdam hier naar Lisse gekomen, ik was toen 5 jaar. Ik ging in Amsterdam al een paar jaar naar school, thuis wisten ze dus geen raad met mij. Ik had daar in september naar de grote school gegaan, want 7 september werd ik 6 jaar, maar in Lisse ging ik toch naar de “Bewaarschool”.

Die grote kachel werd in de winter gebruikt om appels op te poffen. Je mocht een appel meebrengen, die ging dan op de kachel tot ie gaar was. Als je de foto goed bekijkt, zie je dat er van alles op die school zat. Een downjongen, die heette Verhaar. Dat kind wat zo klein lijkt, had denk ik een groeiachterstand, die heette Splinter, dat was een schilderszaak. Dat jongetje achter dat tafeltje, met zijn armen over elkaar, was geestelijk niet helemaal goed, dat was Klaas van Dam, zijn zusje zit naast hem. Op de bovenste rij, het meisje met de strik, dat ben ik zelf, met mijn zusje Alie. Het jongetje achter de poppenwagen is Cock Versteeg. Die daar achter staat is Aart v.d. Leede.

Naast Cock zit Clara Versteeg. Op de voorste rij, naast de poppenwagen, is Mien v.d. Leede. Het meisje voor het tafeltje is Coby Meijwaard. Achter de andere poppenwagen is een Vaneveld.

Een schoolfoto uit 1928