Familiegeschiedenis van Van der Tang (15)

Allerlei perikelen  in de periode rond 1850 worden beschreven.

door Aad van der Tang

NIEUWSBLAD Jaargang 12 nummer 4, oktober 2013

Teuntje van der Tang

Op donderdag 7 oktober 1852, om drie uur in de ochtend, kwam in het huisje van de zandbaas van Veenenburg een meisje ter wereld. Dirk van der Tang en zijn vrouw gaven hun dochter de naam Teuntje. Dirks oude moeder, Teuntje van Tol, was ontroerd toen ze dit nieuws vernam, al liet ze dat misschien niet blijken. Eindelijk had Dirk dan toch een kind naar haar vernoemd. Precies een maand na haar geboorte werd Teuntje van der Tang door dominee Jacobus Kooy gedoopt in de dorpskerk van Lisse.

Teuntje van der Tang woonde New York rond 1930

Vele jaren later – in een ander werelddeel en in een ander tijd­perk – zou Teuntje van der Tang als Mrs. Vanderboon het silhouet van de stad New York ingrijpend zien veranderen en in 1931 de voltooiing nog meemaken van het Empire State Building, destijds het hoogste gebouw ter wereld.

Gijsbert en Bastiaan

Gijsbert van der Tang was de eerste van Dirks kinderen die in het huwe­lijksbootje stapte. In januari 1856 trouwde hij te Voorhout met Sara Maria van Pruissen, enig kind van Cornelis van Pruissen. Gijsberts schoonvader had in 1815 als huzaar onder Boreel te Quarte Bras en bij Waterloo gevoch­ten en was daarna met zijn regiment naar Frankrijk gemarcheerd. Later werd Cornelis van Pruissen veldwachter en gemeentebode in Voorhout en na zijn pensionering landbouwer.

Gijsberts oudere broer Bastiaan trouwde het jaar daarop te Lisse met Bartha Gerarda (“Batje”) de Graaff, een kleindochter van de inmiddels overleden Simon Adrianus de Graaff. Aart van der Boon en Albert Alders waren als “goede bekenden” bij dit huwelijk getuigen. Albert Alders was de eerste brugwachter van de rolbrug in Lisserbroek.

Dirks vrouw overlijdt

Het jaar 1858 bracht voor Dirk van der Tang grote veranderingen. Zijn oudste dochter Anna trouwde in februari met Albert Alders. Dirks vrouw kon “uit hoofde van ziekte” niet bij hun huwelijk aanwezig zijn. Een maand later kwamen hun meerderjarige kinderen in het huisje van hun ouders bijeen om hun handtekening te zetten onder een belastingformulier betref­fende het overlijden van hun in 1856 geboren broertje Herman van der Tang. Ook Dirks vrouw ondertekende het stuk. Dat was op 17 maart. Een dag later stierf ze, 45 jaar oud. In mei zouden zij en Dirk hun dertigjarig huwelijk hebben gevierd.

Een weduwnaar met kleine kinderen kon het zich niet veroorloven lang ongetrouwd te blijven Dirks grootste zorg betrof de opvoeding van zijn jongste kinderen: de twaalfjarige Dirk junior, de zevenjarige Coba en haar twee jaar jongere zusje Teuntje. Dochter Anna, sinds kort mevrouw Alders, had zelf nog geen kinderen en kon dus de moederrol vervullen totdat haar vader een nieuwe vrouw had gevonden.

In juli stierf Dirks vader. Kees van der Tang, die zijn oom Arnout Meerhout en diens buitenplaats nog had gekend en vóór de komst van de Fransen al lid van het dorpsbestuur was geweest, had een mooie leeftijd bereikt: negentig j aar.

Enkele weken later zag burgemeester Van Rosse Dirk van der Tang op­nieuw verschijnen, nu niet om een overlijden aan te geven maar om een af­schrift van zijn doopinschrijving en een uittreksel uit de overlijdensakte van zijn vrouw aan te vragen. Had de heer Van der Tang soms trouwplannen?

Wordt vervolgd.