Familiegeschiedenis van Van der Tang (19)

De periode rond 1860 wordt beschreven. O.a. Jaap van der Boom en Cornelis Jongbloed komen aan de orde.

Door Aad van der Tang

Nieuwsblad Jaargang 14 nummer 2, april 2015

Twee kleinzonen
Jan van der Boon behoorde tot de boerenstand en het is de vraag of hij Gouda van der Tang, die in Amsterdam dienstbode was geweest, wel goed genoeg voor zijn zoon vond. Maar waarschijnlijk had zijn schoonmoeder Geesje Slootheer net zo over hem gedacht, toen hij met haar zwangere dochter moest trouwen. Ruim een maand na haar huwelijk, op 26 mei 1859, beviel Gouda op de boerderij van haar schoonvader van een zoon, die naar opa Van der Boon werd vernoemd.

Zal Jan van der Boon ingenomen zijn geweest met zijn eerste kleinkind, heel anders lag het met het kleinkind dat in december van dat jaar op de boerderij ter wereld kwam en dat bij de burgerlijke stand werd aangegeven als… Aart Jacobus van der Boon. Van de dochters van Jan van der Boon waren na de dood van hun zus Jansje in 1856 alleen Gerarda en Gezina nog in leven. Gerarda vierde op 2 juli 1859 haar dertigste verjaardag, maar veel reden tot feestvreugde was er niet. Wellicht nam ze haar broer als eerste in vertrouwen en was het vervolgens Aart die zijn vader de blijde boodschap overbracht: Gerarda verwachtte een kind. De verwekker was Cornelis Jongbloed, die ook bij Aarts huwelijk getuige was geweest. Of Jan van der Boon deze boerenknecht uit de Haarlemmermeer (dat verderfelijke oord) als ideale schoonzoon zag valt te betwijfelen. Op 5 december werd dokter Thomas Nieuwenhuisen op de boerderij van haar vader ontboden om Gerarda, “ongehuwd en zonder beroep”, te helpen bevallen. Aart was als enige familielid getuige toen zijn zus en Cornelis Jongbloed enkele weken later in het huwelijk traden en bij die gelegenheid hun zoontje Aart Jacobus van der Boon (die van nu af de achternaam Jongbloed zou dragen) erkenden en wettigden.

Met Jongbloed zou Aart nog veel te maken krijgen: in 1869 werden ze eigenaar van De Witte Zwaan nadat de vorige
eigenaar, Aarts andere zwager Albert van Mantgem, failliet was gegaan.

Wordt vervolgd