Frits Treffers penning 2022 voor Von Bönninghausenlaan 1

De familie Sloos, bewoners van villa ‘In de Bocht”,  Von Bönninghausenlaan 1 hebben de Frits Treffers penning 2022 gekregen.

Door Jos van Bourgondiën

Nieuwsblad 21 nummer 4, 2022

Al wandelend of fietsend door het dorp Lisse kom je veel fraaie panden tegen die ontworpen zijn door architect Leen Tol senior: Rijks Middelbare Tuinbouwschool (1910), kosterij de Grote Kerk (1912), Somalo (1914), Rutsbo (1925), villa “Wassergeest” (1925) en villa “In de Bocht” (1923) om er maar een paar te noemen. En over het als laatst genoemde pand gaat dit artikel. Villa “In de Bocht”, bewoond door Henriëtte en Rob Sloos, is dit jaar in aanmerking gekomen voor de Frits Treffers Penning 2022, uitgereikt op 20 door Jos van Bourgondiën december 2022 tijdens de Algemene Leden Vergadering van de CHVOL. Dit pand aan de Von Bönninghausenlaan 1 is ontworpen door Leen Tol sr. en gebouwd door Hein Marseille. De eerste bewoner was B.J.C. van der Nat, werkzaam bij bollenbedrijf H. de Graaff & Zn. Daarna is het de ambtswoning geweest van de volgende burgemeesters mr. jonkheer Frans J.C.M van Rijckevorsel (1937-1947), mr. Willem Herman J.M. Lambooy (1947-1950), mr. Theodorus M.J. de Graaf (1950-1968) en heeft de huidige vicepresident van de Raad van State van Nederland; Thom de Graaf, hier zijn jeugdjaren doorgebracht. De laatste burgemeester die hier woonde was drs. Antonius J. Berends (1968-1979). In 1979 is het verkocht aan familie B.P.L Ragas, ook niet onbekend, en die heeft het pand in 1997 doorverkocht aan de familie Sloos. Henriëtte en Rob Sloos hebben in de afgelopen jaren het pand en de tuin, rekening houdendmet de oorspronkelijke neo-empirestijl en met aandacht en liefde voor de details, in goede staat weten te houden. De voorgevel heeft een asymmetrische verschijningsvorm door de aanwezigheid van een gebogen erker, boven de ingang is in een spaarveld een festoen in het pleisterwerk aangebracht, verder zijn eenvoudige ornamenten in het pleisterwerk aangebracht, de gevels zijn witgepleisterd. De raamindelingen zijn origineel gebleven met behoud van het glas-in-lood en de omliggende tuin is mooi met oorspronkelijke oude bomen o.a. de zwarte den. Bij het passeren blijft het, in de bocht, een mooi beeldbepalend pand!

Von Bönnighousenlaan 1 In de Bocht