FRITS TREFFERS PENNING uitgereikt op 9 december 2020 aan Wagendwarsstraat 20

De uitreiking van de “Frits Treffers Penning” 2020  was op 9 december 2020. De werkgroep Frits Treffers Penning  heeft na een grondig vooronderzoek, het pand van Sander en Jip Verheijen aan de Wagendwarsstraat 20 aan het bestuur voorgedragen voor de ‘Frits Treffers Penning 2020’.

Nieuwsblad Jaargang 19 nummer 4, 2020

Jos van Bourgondiën.

Als blijk van hulde aan onze, inmiddels overleden oud-voorzitter en oprichter van de VOL, Frits Treffers, is de penning naar hem vernoemd. Ter bevordering van het behoud van het erfgoed geeft CHVOL positieve aandacht aan bewoners of eigenaren van panden van 75 jaar en ouder, die deze met zorg onderhouden of restaureren; deze inspanning wordt gewaardeerd met de Frits Treffers Penning en bijbehorende oorkonde.  De werkgroep Frits Treffers Penning bestaande uit: Chris Balkenende, Helmi Beijsens, Jos van Bourgondiën, Peter Schoonens en Huub Slobbe presenteren met trots de uitslag van 2020! Dit jaar voor het eerst in de nieuwe vorm zoals hier beschreven: daar panden verschillen in bewoning, vorm en gebruik, maken we gebruik van de volgende categorieën:
1)Kleine beeldbepalende woonhuizen.
2)Markante gebouwen. Denk o.a. aan bedrijfs- of gemeentelijke en kerkelijke gebouwen.
3)Grote woonhuizen zoals bollen villa’s, herenhuizen en villa’s.

De werkgroep Frits Treffers Penning heeft na een grondig vooronderzoek, het pand van Sander en Jip Verheijen
aan de Wagendwarsstraat 20 aan het bestuur voorgedragen. Het betreft een pand uit categorie 1, de categorie
die dit jaar 2020 aan de beurt is. Wat ons dan ook nu weer als eerste opviel is dat deze voormalige woning van kapper Degger, met zoveel liefde goed is onderhouden. Wat betreft de bouwkundige elementen valt op het metselverband “Kruisverband“ in drie kleuren steen, de balustrade op het dakniveau, de balkonafscheidingmet drie pilasters en de veelkleurige geglazuurde siermetselwerken.

De uitreiking zou eerder dit jaar in de Vergulde Zwaan hebben plaatsgevonden als er geen sprake was geweest van
corona. Met de familie is een afspraak gemaakt om op 9 december 2020 buiten de Frits Treffers Penning met
bijbehorende oorkonde uit te reiken, middels een toelichting door de voorzitter van de CHVOL Eric Prince, in het bijzijn van leden van de werkgroep. Chris Balkenende, Helmi Beijsens en  Jos van Bourgondiën. De Frits Treffers Penning behoort bij het betreffende pand te blijven, de oorkonde is voor de huidige eigenaren. Het is een mooi ontwerp van Frans en Truus van der Veld.

Beschrijving van het Pand Wagendwarsstraat 20 en de elementen die opvallen.

De woning is uitgevoerd in het metselverband “Kruisverband” in drie kleuren steen. Boven de 6 raam- en deurkozijnen een “Dubbele gebogen Kopsrollaag” in twee kleuren steen. Onderkant gevel 8 lagen metselwerk van een harde steen , dit tegen optrekkend vocht. Bovenkant gevel siermetselwerk in een mooie uitvoering met drie pilasters. Voor versiering ook naast de onderkant en bovenkant van de kozijnen, drie lagen metselwerk in twee kleuren, zwart en rood , oorspronkelijk geglazuurd , nu helemaal afgesleten. In de zijgevel twee kleine kozijnen met
er boven een “Steensrollaag”. Zijgevel woonhuis in “Kruisverband”, maar de aanbouw in “Halfsteensverband”.

Op de website : www.oudlisse.nl wordt het pand dat de Erepenning heeft gekregen nogmaals vermeld met meerdere detailfoto’s.