Genlias en de Digitale Stamboom vervangen door WieWasWie.nl

De websites Genlias en digitale stamboom.nl zijn gebundeld tot de website WieWasWie.nl. Het bevat burgerlijke standen en bevolkingsregisters van een groot aantal archieven. Ook DTB-registers, memories van successie, notariële archieven, scheepssoldijboeken van de VOC en het kadaster zijn opgenomen. De website wordt nog verder uitgebreid.

door Maarten van Bourgondiën

NIEUWSBLAD Jaargang 10 nummer 4, oktober 2011

In het Nieuwsblad jaargang 9 nummer 3 (juli 2010) besteedde ik aandacht aan genealogisch onderzoek via de websites Genlias en de Digitale Stamboom. De initiatiefnemers van deze websites hebben inmiddels hun krachten gebundeld, wat heeft geleid tot een geheel nieuwe website: WieWasWie.nl. Daarmee kun je met één druk op de knop genealogische informatie verzamelen uit tal van collecties. Daarnaast biedt WieWasWie.nl de mogelijkheid om stambomen te bouwen en de verzamelde gegevens te delen met andere geïnteresseerden.

Er zijn momenteel meer dan twintig erfgoedinstellingen betrokken bij het project WieWasWie.nl, waaronder het Centraal Bureau voor Genealogie. Het CBG heeft vooral een adviserende en inhoudelijk ondersteunende rol. De deelnemende instellingen zijn:

Archief Eemland

Brabants Historisch Informatie Centrum

Centraal Bureau voor Genealogie

Drents Archief

Gelders Archief

Gemeentearchief Delft

Gemeentearchief Rotterdam

Groninger Archieven

Haags Gemeentearchief

Historisch Centrum Overijssel

Nationaal Archief

Nieuw Land Erfgoedcentrum

Noord-Hollands Archief

Regionaal Archief Alkmaar

Regionaal Archief Leiden

Regionaal Historisch Centrum

Eindhoven

Regionaal Historisch Centrum Limburg

Tresoar

Utrechts Archief

Zeeuws Archief

 

In de eerste fase bevat WieWasWie.nl gegevens uit in totaal zeven collecties:

  • Burgerlijke stand Geboorteaktes Huwelijksaktes Overlijdensaktes
  • Bevolkingsregisters
  • Dtb-registers

Doopregisters

Trouwregisters

Begraafregisters

  • Memories van successie
  • Notariële archieven
  • Scheepssoldijboeken (VOC)
  • Kadaster

De collecties op WieWasWie.nl zijn nog niet volledig afgerond: ze bevatten alleen de digitale gegevens die de betrokken instellingen op dit moment beschikbaar hebben of beschikbaar willen stellen (waaronder alle informatie die tot voor kort op Genlias en de Digitale Stamboom was te vinden). WieWasWie.nl zal echter steeds verder worden uitgebreid: hoe meer deelnemende instellingen en digitale gegevens, hoe groter het zoekgemak. Daarnaast wordt ook gekeken naar nieuwe samenwerkingsverbanden. Zo is het de bedoeling dat de website StamboomNederland (www.stamboomnederland.nl) van het Centraal Bureau voor Genealogie als digitaal depot gaat dienen voor de stambomen die op WieWasWie.nl zijn gecreëerd.

Als deze ontwikkelingen op de juiste manier worden doorgezet vormt WieWasWie.nl een belangrijke aanwinst voor de historisch en genealogisch onderzoeker. Zie voor meer informatie: wiewaswie.nl en het kwartaalblad Genealogie, jaargang 17 nummer 3 (september 2011).