GRAND PRIX DE LIS

Het had weinig gescheeld of in het Langeveld was in 1925 een Automobiel Renbaan gerealiseerd.

Arie der Koning

Nieuwblad Jaargang 16 nummer 2 Lente 2017

Grand Prix van Lisse

Het had weinig gescheeld of er was ten westen van Lisse, in het Langeveld, een heuse Automobiel Renbaan gerealiseerd. Op 22 juni 1925 kopte het populaire tijdschrift “Sport in Beeld” dat er verregaande plannen waren en dat er reeds ƒ 410.000 aandelen van een totaal van ƒ 1.400.000 waren geplaatst in de nieuw opgerichte NV Nationale Sportterreinen “ ’t Langeveld” Auto-Renbaan. Trots meldt het tijdschrift verder dat als de zaak eenmaal een “fait accompli” is, Nederland een voornaam brok sport rijker is. “Dan kunnen wij onze koppen opsteken als de Engelschen, die hun Brooklands bezitten, als de Franschen die hun Monthléry trotsch der wereld toonen”.

Een plattegrond, die duidelijk aanduidt, hoe de auto-renbaan te Lisse, een grootse opzet, er in de naaste toekomst, zal uitzien.

Het plan was de piste te bouwen in de duinen tussen Lisse en Noordwijkerhout, gemakkelijk bereikbaar via de toen bestaande wegen en er zou een negen kilometer lange weg worden gerealiseerd naar Noordwijk aan Zee. Verder meldt het blad dat de baan zelf, uit gewapend beton gemaakt, 3 kilometer lang zal zijn, en er zal een stofvrij gemaakte wielerbaan van ingewalst puin en sintels worden gemaakt. Rondom de arena komen vier tribunes, plaats gevend aan 12.500 kijklustigen, terwijl op de overige rangen 45.000 geestdriftigen een plaatsje kunnen vinden. Er stonden in de plannen al vijf grote wedstrijden op het programma nl. een Grand Prix voor grote renwagens, een dito wedstrijd voor voiturettes, een Grand Prix de Tourisme, één voor heerrijders en tenslotte een kamp voor de Tuftuffen. Ook de amateurs zouden aan bod komen en konden op het circuit hun wagens op snelheid beproeven. Dit laatste had tweeërlei voordelen volgens het blad: ten eerste om het harde rijden op de openbare weg te beteugelen en verder het aanwakkeren van de autosport, waar in Nederland zeker behoefte aan bestond. Er moest op dat gebied wat leven in de brouwerij worden opgewekt.
Zoals bekend werd het project afgeblazen door de overheid en is het Langeveld gebleven zoals het eeuwen lang daarvoor was; een prachtig mooi duingebied en heeft Zandvoort in 1930 de handschoen weer opgenomen.