HET LAB DAT DE BOLLENSTREEK IN LEVEN HIELD: Gesloopt!

NIEUWSBLAD Jaargang 4 nummer 3, juli 2005

Redactie

Van de rechter mocht het uit de jaren twintig daterende gebouw van het Laboratorium voor Bloembollenonderzoek gesloopt wor­den vanaf begin mei 2005. Leden van uw Vereniging Oud Lisse en die van de Monumentencommissie keken knarsetandend toe: weer een gemeentelijk monument gesloopt.

Nieuwbouw na de brand

Het bloembollenlab werd begin jaren twintig gebouwd, omdat in die tijd de narcissenhandel met Amerika stokte. De oorzaak was dat men in Amerika bevreesd was voor de import van plantenziekten. De bollensector ervoer deze handelsstop als een enorm probleem. In overleg met de minis­ter van Landbouw werd besloten in Lisse een laboratorium voor bloem-bollenonderzoek te bouwen, in te richten en te bemannen. Onder leiding van directeur professor E. van Slogteren kon succesvol worden aange­toond dat de vermeende plantenziekte van de narcis geen bedreiging vormde voor de Amerikanen. Hierop herleefde de handel met de Verenigde Staten en werd de bollenstreek gered!

Omdat de gemeente ongaarne de bollenveilingen uit het dorp zag vertrekken – een kwart van de werkgelegenheid in de streek wordt gele­verd door het bollenvak – maakte men uit economische overwegingen een keuze: het laboratoriumgebouw slopen en de CNB in het dorp houden. De directie van de CNB wilde op geen enkele manier overwegen delen van het gebouw te behouden dan wel te integreren in de geplande nieuwbouw. Uw Vereniging Oud Lisse heeft getracht de sloop tegen te houden, maar de Rijksdienst voor de Monumentenzorg wilde het pand niet op de Rijksmonumentenlijst plaatsen.

Dus ging na tachtig jaar het gebouw, dat tussen 1922 en 1928 werd opge­trokken naar het in de Amsterdamse Stijl door rijksbouwmeester J.C. Blauw getekende ontwerp, voor de bijl.

Juni 2005. De sloop is begonnen, maar stilgelegd wegens instortingsgevaar. Terwijl het de sloper juist om het dak te doen was!