Leendert Blok

Leendert Blok was zoon van een dokter aan de Achterweg. Hij maakte rond 1930 al kleurenfoto’s in Lisse.

Wie weet raad

NIEUWSBLAD Jaargang 12 nummer 2, april 2013

Fotograaf Leendert Blok

Onderstaande mail ontvingen we van Theo van der Salm. ….. ik ben van oorsprong een Lisser, opgegroeid als zoon van een bollenkweker. Ik ben geïnteresseerd in oude foto s van Lisse. In principe vind ik de oudste foto s vaak ook de mooiste. Zo zijn er natuurlijk de zwart-wit afdrukken gemaakt van een glasnegatief, maar toevallig woonde er in Lisse een bijzondere dorpsgenoot, die al vroeg (ca. 1930) experimenteerde met het maken van kleurenfoto s nl. Leendert Blok. We spreken van toeval, -want anders was er geen enkele kleurenfoto van de kleurige bloembollenvelden uit die tijd geweest. Verder zijn er slechts ingekleurde ansichten.

De collectie van deze kleurenfoto ’s van Leendert Blok is te zien op de website van Spaarnestadfoto, tevens eigenaar van deze foto ‘s. (zoeken op “Leendert Blok”) http://www.spaarnestadphoto.nl/ Sneller, zonder inloggen, zijn dezelfde foto ’s ook te zien op GahetNa: http://www.gahetna.nl/collectie/afbeeldingen/fotocollectie/zoeken/ weergave/grid/start/l/tstart/0/q/zoekterm/leendert%20blok/q/commentaar/l

Als zoon van een dokter aan de Achterweg bleef Leendert Blok het liefst zo dicht mogelijk bij huis om zijn experimentele kleurenfoto ’s te maken. Dat was nodig omdat anders de “negatieven ” zouden uitdrogen. Het merendeel van de foto s die hij gemaakt heeft, zijn van individuele bolbloemen op vaas, maar daarnaast heeft hij ook veel foto ’s gemaakt van de bollenvelden en het binnenduin in Lisse, en van het park dat nu de Keukenhof heet. Het zijn stuk voor stuk foto ’s als schilderijen, ronduit van betoverende schoonheid, niet alleen voor die tijd, maar nog steeds! Ze geven bovendien een goed beeld van de schoonheid van de streek rond die tijd. ….. een voorbeeld. We spreken van ca. 1930; toen was het een technisch wonder!

Foto van Leendert Block 1930
Bollenvelden en binnenduin Reigerbos

(foto l, zie hiervoor de binnenpagina van de omslag, red.) Ik heb inmiddels een deel van deze foto ’s gelokaliseerd d.w.z. ik weet van een deel van de foto ’s waar ze genomen zijn. Deels omdat ik dankzij mijn leeftijd (52) nog wel een “redelijk” beeld heb van het gebied rond het oude Reigersbos en het Keukenhofbos. Daarnaast heb ik ook oude luchtfoto ’s geraadpleegd, waaruit de situering en vorm van bollenpercelen blijkt. Op een gegeven moment voelt het als het oplossen van een kruiswoordpuzzel o fsudoku. En het werkt inderdaad verslavend.

(foto 2, kleurenafdruk op de binnenpagina van de omslag red/, een goed voorbeeld van waar het om gaat. De foto toont een brug, maar waar? In de verte is de Agathakerk te zien met de oude spits (dus gemaakt voor 1929). Rechts (?) ervan is ook de toren van de NH-kerk te zien.

Foto Leendert Block 1930
laantje bij boerderij de Phoenix. In spiegelbeeld

Echter, de foto is afgedrukt in spiegelbeeld! Nu is de locatie af te leiden: Laantje van de Wit (bij boerderij de Phoenix). En zo zijn er nog minimaal twee foto ’s van deze locatie in de collectie.

Ik krijg momenteel steeds sterker de indruk dat het beeld van dit gebied daterend uit mijn jeugd niet meer toereikend is. Er was namelijk in 40 jaar (1930-1970) al veel veranderd. En in de daarop volgende 40 jaar (1970-nu) misschien wel te veel, achteraf. Ik hoop nu dat er binnen de vereniging Oud Lisse mensen zijn, die deze foto ’s beter op plaats kunnen bepalen dan ikzelf. Het zou niet alleen voor mijzelf leuk zijn, maar het zou tevens een cultuur- en natuurhistorische blauwdruk geven van de streek rond die tijd. Veelkleurige velden zonder al te veel bebouwing.

Daarom kom ik met mijn vraag bij jullie. Heeft de vereniging Oud Lisse zich ooit gebogen over deze collectie van Leenden Blok, of zijn er leden die er met een scherp oog naar willen en kunnen kijken omdat ze reeds lang vertrouwd zijn met dit gebied. Ik hoop dat er binnen uw vereniging mensen zijn die hierin een uitdaging kunnen vinden en zodoende een herinnering levend kunnen houden.

Laat het ons weten wanneer u iets over deze Leendert Blok weet of wanneer u denkt iets te kunnen betekenen in het oplossen van de puzzel naar het vinden van de locaties waar de foto’s gemaakt zijn.