LISSE SCHEIDT ZICH KERKELIJK AF

Nieuwsflitsen

NIEUWSBLAD Jaargang 2 nummer 1, januari 2003

Het jaar 1460 moet voor de toenmalige pastoor, Bartholomeus Siemonsz van Schiedam, een moeilijke tijd zijn geweest, want het bestuur van de kapel van Lisse besloot een eigen parochiekerk op te richten en scheidde zich af van de moederkerk in Sassenheim. Na veel geharrewar besliste Rome ten gunste van Lisse. Wel moest Lisse aan Sassenheim 5 ons zilver schadevergoeding per jaar betalen wegens gederfde inkomsten. De Engel en de Roversbroekpolder bleven echter bij Sassenheim. (De Aschpotter)