NOTARIS VAN STOCKUM

Notaris Stockum maakte in 1889 bezwaar tegen de komst van de stoomtram, omdat de muren van zijn huis te lijden zouden hebben van te snel rijdende treinen.

door Dirk Floorijp

NIEUWSBLAD Jaargang 12 nummer 4, oktober 2013

In onze vorige nieuwsbrief stond, dat notaris van Stockum het maar druk had met openbare verkopingen rond 1887.

Deze notaris D.J.van Stockum diende een bezwaarschrift in bij de gemeente op 4 juli 1889 tegen de NZH Stoomtrammij. Over het steeds voortgaan met teveel vaart binnen de kom der gemeente te rijden, waardoor onder anderen de muren zijner woning zeer te lijden hebben.

De notaris woonde aan de Heereweg en verwacht middelen te beramen om dit snelle rijden dat vooral met de eerste en laatste treinen gebeurt, te doen ophouden. De voorzitter zegt reeds herhaalde malen op dit snelle rijden aan de heer ingenieur van genoemde stoomtrammij, te hebben geschreven. Daar dit echter blijkt niet te helpen zal er voortaan tegen de machinisten die de vaart hunner machines binnen de kom der gemeente niet te matigen, tot op de bij reglement bepaalde snelheid van 6 kilometer per uur, proces-verbaal worden opgemaakt. De burgemeester zal de bevoegdheid hebben, wanneer hij zulks nodig acht, te vorderen dat de tram in de kom der gemeente in beweging zijnde, wordt vooraf gegaan door eenen beambte der stoomtrammaatschappij die de locomotief stapvoets zal moeten voorblijven.

Volgens het jaarverslag van de gemeente is op 16 januari 1906 de woning van Notaris van Stockum geheel afgebrand. Van de inboedel werd een gedeelte gered terwijl het archief van de notaris vrijwel behouden bleef. Alles was verzekerd. De krant schreef echter een ander verhaal. Te Lisse zijn het huis en de kantoren van D.J.van Stockum notaris aldaar, totaal afgebrand. Eerst laat in de morgen werd de brandkast onder de puinhopen te voorschijn gehaald en daarna opengebroken. Het bleek bij opening, dat van de inhoud niet veel meer goeds was. De geldtrommels  waren uiteen gesmolten en totaal alle documenten waren verbrand. Bij deze gelegenheid zijn door agent W. Willemse twee personen, die bezig waren flessen wijn uit de kelder van het brandende perceel weg te nemen, op heterdaad betrapt. Tegen deze personen is proces- verbaal opgemaakt. Het eigenaardige van dit zaakje is, dat de persoon, die in de kelder stond om de flessen aan de tweede over te geven en natuurlijk niet anders dacht of zijn makker gereed stond om ze te ontvangen, de flessen overgaf in handen van de politie.

Notaris van Stockum overleed op 5 juni 1908 en werd 9 juni in Lisse begraven.

 

Bron: Gemeente Archief Lisse inv.nr.518

Topdrukte met stoomtram, auto ’s en bussen met toeristen voor de bloembollen.
’t Vierkant  17 april 1930.
Coll. Deen Boogerd