OVER RIJKE STINKERDS: Osborne op Keukenhnof

Op 7 september 1825 doet George Golphin Osborne aangifte van de geboorte van een dochter. Hij woonde op Keukenhof. Beschreven wordt hoe de familie in Lisse terecht kwam.

doo Arie de Koning

Nieuwsblad Jaargang 16 nummer 2 Lente 2017

Bij de Burgerlijke Stand van de gemeente Lisse voegen zich op 7 september 1825 drie heren om aangifte te doen van de geboorte van een meisje. Het zijn de Lissese huisarts Bernard van Dieren, Frederik Hoekveld, tuinbaas op Keukenhof en de gelukkige vader.

Vader George Godolphin Osborne

Hij was telg uit een Engelse hoogVaristocratische familie. De akte vertelt ons dat twee dagen eerder zijn echtgenote “Milady” Harriet EmilyVArundel Stewart, ’s nachts om drie uur was bevallen van een kind van het vrouwelijk geslacht genaamd; Harriet Emma Godolphin, in het huis genummerd no.55 te Lisse.

Huis no. 55
Nu rijst de vraag, waar stond dat huis dan wel. Volgens het archief van Lisse van 1830, het aller eerste bevolkingsregister, zijn de huizen in Lisse doorlopend genummerd. Bijvoorbeeld, in huis no. 57, dat is op de Delfweg, woont in 1830 mr. Hugo Gevers en later Pieter Eyma en Cornelia Steengracht. In huis no. 55 op de Delfweg woont in 1830 boer van der Hulst en op nummer 56 woontt uinknecht Pieter Donker. Dit alles in 1830. Met het “moderne” bevolkingsregister was de hele zaak weer omgenummerd. Dat blijkt bijvoorbeeld uit een akte uit 1827, de vrouw van de genoemde tuinknecht Pieter Donker in huis no. 53 bevalt van een kind. Als we dus twee nummers terug tellen komen we op no. 55 en die behoorde in die dagen, dus voor 1830, aan Keukenhof. Het jonge gezin woonde dus op Keukenhof. Op 8 maart 1827 geeft Sir George een tweede kind aan en dit maal is het een zoon, George Francis Godolphin. De familie woont nog steeds op no. 55 Keukenhof en de geboorte getuigen waren ditmaal de tuinbaas Pieter Donker en de hofmeester Jacob Chevalier, beiden werkzaam op Keukenhof.

Hoe kwamen zij in Lisse.
Sir George was de oudste zoon van Lord Francis Godolphin Osborne en Lady Elizabeth Eden. Hij was in 1802 geboren en op 21 oktober 1824, getrouwd met Harriet Stewart, geboren in 1800. Zij was een onwettig kind van Lord Granville. Zij was wav de Engelsen noemen “a Child of the Mist” een onwettig kind van aristocratische ouders. Hierdoor dreigde Harriet Stewarts sociale positie uiterst wankel te worden al was zij opgenomen in het gezin van Lord Granville.
Haar stiefmoeder, Harriet Spencer, deed haar uiterste best een geschikte echtgenoot voor haar te vinden en hield daarom in 1818 een “Ball” ter ere van haar, maar 1/3 van de uitnodigingen werd niet geaccepteerd, zij dreigde ongetrouwd te blijven .Lord Granville maakte intussen carrière in diplomatieke dienst en werd in 1824 benoemd als Brits ambassadeur in ’s Gravenhage. Zijn vrouw en kinderen en ook “Little Harriet” kwamen mee naar Holland. Daar in ’s Gravenhage werd Harriet Stewart een populaire vrijgezelle jonge vrouw en al snel maakte zij kennis met LordV Francis Godolphin Osborne de achtste en zijn vrouw en kinderen .De 22 jarige zoon George werd smoor verliefd op haar en al hadden de families hun reserves, ze gaven hun zegen aan een huwelijk. Volgens haar opgetogen stiefmoeder was de bruid gekleed in kant en mousseline en was heur haar getooid met een krans van oranje bloemen, zij had er nog nooit zo mooi uitgezien. Waarvan akte. De in Lisse geboren kinderen zijn helaas in resp. 1832 en 1828 elders overleden en ook met Sir George ging het niet goed, hij werkte zich in enorme schulden.

Zo moet huisnr. 55 te Lisse er uit hebben gezien. Keukenhof 1855 Litho van P. J. Lutgers (nog zonder torentjes)