Smederij Schuts

In het Nieuwsblad van oktober 2012  wordt gevraagd waar het schilderij van smederij Schuts, gemaakt door Piet Horsman, gebleven is. Mevr. Schuts heeft het schilderij gekregen met gesloten beurs.

Wie weet raad

NIEUWSBLAD Jaargang 12 nummer 2, april 2013

 

Uit het Nieuwsblad oktober 2012

Hiernaast ziet u een afbeelding van een olieverf schilderij (80×60 cm). Het is van de hand van ene Piet Horsman, verdienstelijk amateurschilder, geschilderd in 1965. Het stelt het interieur van smederij Schuts voor. ( Kanaalstraat hoek Heereweg.) Door de open deur kijkje naar de Kanaalstraat. Dit schilderij is uit beeld geraakt en men vraagt zich af of en waar het nog ergens hangt.

Graag weer uw reactie.

In het nieuwsblad van oktober 2012 werd gevraagd of iemand wist waar het schilderij van de smederij van Piet Horsman gebleven was. Dat raadsel is opgelost: het hangt bij de oude mevr. Schuts aan de muur. Mevr. Schuts wist nog te vertellen dat het schilderij indertijd verkregen was met gesloten beurs. Niet ongebruikelijk in die tijd. Tegenprestatie was het maken van een kachel in de smederij.

Smederij Schuts, geschilderd door Piet Horsman

Op de volgende bladzijde nog een afbeelding van een stukje van de Kanaalstraat/hoek Heereweg van ±1930.

Rechts op de foto de werkplaats van de smederij.
De foto komt van de site van Jan van Rooyen