Stamboomonderzoek in Nederland

Op diverse websites kan men stamboomonderzoek doen. Lissese familie Stamboom Nederland op stamboomonderzoek.nl. Project scans Mormonen. DTB’s van Zuid-Holland digitaal beschikbaar.

door Maarten van Bourgondiën

NIEUWSBLAD Jaargang 10 nummer 1, januari 2011

Lissese families op de website van StamboomNederland

In september 2010 heeft het Centraal Bureau voor Genealogie de website StamboomNederland gelanceerd (www.stamboomnederland.nl). Deze website is in eerste instantie bedoeld voor het duurzaam bewaren van digi­tale genealogische informatie. Het programma kan in dat opzicht worden beschouwd als de digitale tegenhanger van de papieren genealogieën in de bibliotheek van het Centraal Bureau voor Genealogie.

StamboomNederland is een online programma. Dat betekent dat gebruikers op iedere computer met internetaansluiting kunnen werken met Stamboom-Nederland (zij zijn dus niet gebonden aan één specifieke computer). Daar­door is de informatie in StamboomNederland toegankelijk voor een breed publiek. Gebruikers van StamboomNederland dienen zich echter wel eerst te registreren. Aan de registratie en het gebruik van het standaardpakket van StamboomNederland zijn geen kosten verbonden.

De Vereniging Oud Lisse beschikt inmiddels ook over een account in Stam­boomNederland. De leden van de werkgroep Historie en Genealogie zijn momenteel bezig met het invoeren van genealogische gegevens betreffende Lissese families. De hoeveelheid informatie is nu nog bescheiden, maar zal in de loop der tijd steeds verder worden uitgebreid. Via de zoekfunctie op de homepage van StamboomNederland, of (nadat u bent ingelogd) via de zoekfunctie “In publieke projecten”, kunt u nagaan of er gegevens beschik­baar zijn over de familie waar u onderzoek naar doet.

Wilt u meer weten over de werking van StamboomNederland, dan biedt de help-knop uitkomst. De helpteksten kunnen eveneens als pdf-bestand wor­den gedownload van de volgende website: http://groups.com/group/stam-boomnederland (lees vóór het downloaden wel eerst het bericht over de helpteksten: daarin wordt uitgelegd hoe de helpteksten het beste gedown­load kunnen worden). Daarnaast wordt ook in het kwartaalblad Genealogie (uitgegeven door het CBG) uitleg gegeven over de werking van Stamboom-Nederland. Tijdens de inloopochtenden van de Vereniging Oud Lisse kunt u deze kwartaalbladen inzien.

Project met betrekking tot de scans van Mormonen afgerond

In het Nieuwsblad Jaargang 9 nummer 3 (juli 2010) werd melding ge­maakt van een regionaal project om de scans van de Burgerlijke Stand op de website van de Mormonen beter toegankelijk te maken. Dit project is inmiddels afgerond. De animo onder de zusterverenigingen was uiteindelijk niet zo groot, maar de resultaten van de werkzaamheden van de Stichting Vrienden van Oud Hillegom en de Vereniging Oud Lisse zijn nu beschik­baar. De toegang op de scans van de alfabetische 1-jarige tafels van de Bur­gerlijke Stand van Lisse kunnen worden geraadpleegd op de website van de Vereniging Oud Lisse: via Activiteiten en Werkgroep Historie en Gene­alogie krijgt u eerst het artikel te zien uit het bovengenoemde Nieuwsblad. Helemaal onderaan het artikel vindt u een link naar het Excel-bestand met de toegang op de scans van de alfabetische 1-jarige tafels van de Burger­lijke Stand van Lisse.

De toegang op de scans van de alfabetische 1-jarige tafels van de Burgerlij­ke Stand van Hillegom staat op de computer van de Vereniging Oud Lisse, en kan tijdens inloopochtenden worden geraadpleegd.

DTB’s van Zuid-Holland digitaal beschikbaar

De kopieën van de Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB’s) van Zuid-Holland uit de collectie van het Nationaal Archief zijn sinds december 2010 digitaal beschikbaar via de website van deze archiefinstelling: http:// www.nationaalarchief.nl/voorouders/dtb/. Daaronder bevinden zich ook de DTB’s van Lisse uit de periode 1620-1811.

De klappers (toegangen) op de DTB’s zijn eveneens gedigitaliseerd. Samen met de gegevens van de Burgerlijke Stand op websites als Genlias en de Digitale Stamboom, kunt u met behulp van de DTB’s een stamboom opstel­len die terug gaat tot in de 17e eeuw (uw voorouders dienen dan wel al die tijd in Zuid-Holland te hebben gewoond). Het wordt op deze manier steeds makkelijker om thuis vanachter de computer genealogisch onderzoek te verrichten.