“Tussen tol en trekvaart”

Tegelijk met het boek ‘De blauwe ader van de Bollenstreek’  verscheen het boek ‘Tussen Tol en Trekvaart’ van Miep Smitsloo. Het tolhuis in Oegstgeest wordt besproken.

NIEUWSBLAD Jaargang 7 nummer 1, januari 2008

door de redactie

Tussen Tol en Trekvaart

Vrijwel gelijktijdig met het boek ‘De blauwe ader van de Bollenstreek’, verscheen in 2007 ook het boek ‘Tussen Tol en Trekvaart’ van Miep Smitsloo-de Graaff. In dit rijk geïllustreerde en prettig leesbare boek beschrijft zij de geschiedenis van het Tolhuis in Oegstgeest. Het tolhuis bij Haarlem en huize Halfweg bij Lisse zijn al geruime tijd geleden aan de slopershamer ten prooi gevallen. Het Tolhuis aan de Haarlemmertrekvaart in Oegstgeest vormt daarmee een uniek overblijfsel. Het is dan ook prijzenswaardig dat Menno Smitsloo (de huidige eigenaar en echtgenoot van de schrijfster van het hier besproken boek) het Tolhuis inmiddels grondig heeft gerestaureerd.

Hoewel Miep Smitsloo-de Graaff in haar boek ook ingaat op de geschiedenis van de Trekvaart en het vervoer per trekschuit, staat het Tolhuis uiteindelijk centraal. Daarbij zijn veel persoonlijke verhalen opgenomen van mensen die in het meer recente verleden op de één of andere manier verbonden waren/zijn met het Tolhuis. Hierdoor vullen ‘De blauwe ader van de Bollenstreek’ en ‘Tussen Tol en Trekvaart’ elkaar qua inhoud mooi aan. Bent u geïnteresseerd in lokale en regionale geschiedenis, dan is ‘Tussen Tol en Trekvaart’ een echte aanrader. Het boek, waarvan de uitgave is verzorgd door Drukkerij Groen uit Leiden, is voor 25 euro verkrijgbaar in de boekhandel, bij het kantoor en restaurant van het Tolhuysch in Oegstgeest en bij het Regionaal Archief Leiden (ISBN 978-90-811580-1-5).

Het boek is nog te koop