Een bloembollenschuur aan de Heereweg heet Welbedrogen .Schuur, huis en grond werden begin 1900 gekocht door Nieuwenhuis. Hij kon het echter niet betrekken, omdat het pand bewoond werd door Rutger van Zanten. Hij was niet te bewegen om te vertrekken. De pacht werd afgekocht, vandaar de naam Welbedrogen.

door Arie in ’t Veld

Nieuwsblad Jaargang 3 nummer 1, januari 2004

Menige bollenschuur in Lisse en omgeving draagt een naam. Bijvoorbeeld de naam van de eigenaar van het bedrijf. Maar niet zelden wordt ook in prachtige letters een naam aangebracht met een bepaalde achtergrond. Zoals bijvoorbeeld Nooitgedacht. Namen die naar buiten niet veel om het lijf hebben.
De nieuwsgierigheid wordt natuurlijk wel enorm geprikkeld als op zo’n schuur plots in levensgrote letters de naam Welbedrogen verschijnt!
En dat was aan het begin van de eeuw het geval bij de bloembollenschuur op de hoek Heereweg/Oranjelaan, waarin thans LinkerLisse is gevestigd.
Schuur, huis en gronden werden begin 1900 voor ruim 54.000 gulden gekocht door de toen 33-jarige Jan Nieuwenhuis Dzn. Het nieuw verworven bezit kon echter niet in gebruik worden genomen, omdat ene Rutgerd van Zanten het pand had betrokken. De man was niet te bewegen te vertrekken, hij wist van geen wijken en de zaak kwam voor de rechter.
De bewoner bleek een contract te hebben dat al in 1898 van kracht was. Voor de rechter werd aangetoond dat de registratie had plaatsgevonden vóór de verkoop aan de eiser! Die nam met afgrijzen kennis van de uitspraak dat zijn eis ongegrond werd verklaard.
De pacht werd afgekocht met geld van de vader van de nieuwe eigenaar. Die evenwel als voorwaarde stelde dat hij de naam voor het pand mocht bedenken. Dat werd toegestaan.
Als gevolg daarvan prijkte tientallen jaren de naam Welbedrogen op dit pand, ten teken dat men wellicht het gelijk aan de zijde had, maar ondanks dat wel bedrogen was!

Copyright © 2005 Vereniging Oud Lisse

Deze foto werd gemaakt op 1 mei 1922. Op de achterzijde staat vermeld: Een paar bedden hyacinthen voor een kwakel (loopbruggetje) naar poldergrond waarop tulpen, ten dele in bloei bij Nieuwenhuis “Welbedrogen” Lisse.