Werkgroep Genealogie

Leden van de werkgroep Genealogie zijn druk bezig met een omvangrijk project ‘Bewoningsgeschiedenis van panden in Lisse’.

Redactie

Nieuwsblad Jaargang 15 nummer 4, oktober 2016

Leden van de werkgroep Genealogie zijn druk bezig met een omvangrijk project ‘Bewoningsgeschiedenis van panden in Lisse’. Het begon met het Verpondingsregister van 1735. Onder verponding werdeen belasting op vaste goederen (landerijen en huizen en dergelijke) verstaan. Lisse wordt in het register van 1735 verdeeld in 7 buurten. Het register geeft dus in 1735 de actuele opsomming van de huizen in Lisse weer. Met deze gegevens is de werkgroep aan de slag gegaan om zo veel mogelijk bewonersgegevens van de verschillende huizen te verzamelen. Dit project is natuurlijk nog lang niet afgerond. Er zijn zo veel bronnen die informatie bieden. Berkhout is een van de huizen waar onderzoek naar gedaan is. De wijk waar Berkhout bij hoorde was het ‘OUDE MOSVEENSE GEBUURTE’. Berkhout lag ten westen van de Heereweg, aan de zuidzijde van de Veenderweg (Stationsweg), bij het afgegraven Berkhouter Duintje. Nu ligt op dat gebied het Woonzorgcentrum Berkhout. In 1645 werd Berkhout gebouwd en in 1775 werd het huis afgebroken. Inmiddels zijn al heel wat gegevens van Berkhout verzameld Over eigenaars, pachters, bewoners en personeel. Ook over andere woningen is al heel wat bekend geworden. Het is de bedoeling om in het Nieuwsblad regelmatig verslag te doen van wetenswaardigheden die ontdekt worden. Want er komen bij het bestuderen van de archieven allerhande zaken naar voren. Het navolgende verhaal van Dirk Floorijp is daar een voorbeeld van.