Wie weet raad: foto Grullemans

Een klassefoto, omstreeks 1930 gemaakt. De vraag is van welke school en jaar is deze foto. Wie staan er op.

Redactie

Jaargang 11 nummer 3, juli 2012

nze vorige oproepen hebben helaas geen reacties opgeleverd. Toch zullen er vast wel personen zijn die iets aanvullends kunnen vertellen. We wijzen u er op dat de vragen (en zo mogelijk ook de oplossingen) altijd nog terug te vinden zijn op onze website www.oudlisse.nl. Laat het ons weten wanneer u nog iets te binnen schiet!

Deze keer een foto die we gekregen hebben van mevr. Grullemans. De foto zal ongeveer dateren uit 1930. Ook zijn er wel wat namen bekend. Maar er blijft nog genoeg over waar we graag antwoord op willen hebben, zoals welke klas en school is dit, kunnen we een complete namenlijst bij elkaar krijgen? Misschien zijn er wel leuke verhalen uit die tijd op te schrijven. We dagen u weer uit! Namen die bekend zijn:

bovenaan de leerkrachten: waarschijnlijk links Juf Bosma en de linker man het hoofd van de school meester Kingma. Dan de leerlingen. Wat namen: Kees van der Mey (rechts achterin), Marinus, led van Zanten Hooster ,…Alders,  ….Mastenbroek, ….Werkhoven, v.d.Mey (Jantje), Werkhoven, Zus Tissing, Wout Schipper Een nogal onvolledig lijstje dat vraagt om aanvullingen.

Schoolfoto, die rond 1930 gemaakt is