WIE WEET RAAD: Het ‘dumpen’ van bloembollen

In ons vorige Nieuwsblad stond een foto over het ‘dumpen’ van bloembollen. Hier kregen we reacties op, o.a. van Maarten Timmer.

Wie weet raad

NIEUWSBLAD Jaargang 13 nummer 2, april 2014

Hij is de schrijver van het boek “Bloembollen in Holland”, waar over de bewuste periode veel informatie in staat. Hij schrijft: “Er is echter geen sprake van dumpen en nog minder van doordraaien. Dumpen wordt gebruikt als bollen ver beneden de kostprijs worden aangeboden of zo maar ergens worden neergegooid. Daarvan is hier geen sprake. Doordraaien wordt gebruikt als tuinbouwprodukten op de veiling beneden een bepaalde minimumprijs komen. Dan wordt het aanbod teruggenomen en doorgedraaid. Ook daarvan is hier geen sprake. Wat dan wel?

In de jaren na de Eerste Wereldoorlog werd er in het vak steeds gevreesd voor overproduktie en werden allerlei maatregelen verzonnen om het grote aanbod te beperken. Zo voerde de Vereniging De Hyacint (een ondervereniging van de Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur) in de jaren dertig een vrijwillige inlevering in. Elk lid leverde een bepaalde hoeveelheid plantgoed is en dat werd vernietigd op de manier zoals op de foto staat.

Toen de Landbouwcrisiswet kwam werd het een verplichte terugname van het areaal en ook inlevering van overschotten, van tulpen, hyacinten en narcissen.Als jullie meer weten over het jaar waarin deze foto is gemaakt kan dat onderscheid worden gemaakt. Zo te zien is er wel sprake van hyacinten.”

Dus wie weet de datering. Dan komen we er uitgebreider op terug