Wonder der natuur

NIEUWSBLAD Jaargang 1 nummer 2, april 2002

Nieuwsfitsen

Onlangs liet de natuur weer zien hoe wonderlijk zij is. Een perceel grond dat vroeger behoorde tot de uitgestrekte landerijen van het buitengoed Wassergeest, werd diep omgeploegd. Een halfjaar later bloeide daar weer het Knikkend Vogelmelk. De Ornitholagum nutans is een bolgewas dat vroeger veel (in het wild) voorkwam op buiten­plaatsen, zoals Wassergeest. Het gewas met de bedauwde, groenwitte bloemen die toortsvormig bloeien aan stengels met een lengte van 30 cm, verdween uit het landschap tegelijk met de buitenplaatsen. Het ploegen tot een diepte van meer dan een meter bracht de bollen ken­nelijk weer daar waar ze tot groei en bloei konden komen. Wellicht hebben ze meer dan honderd jaar diep in de grond op hun nieuwe levensmogelijkheid liggen wachten! (Info Rob Pex)