Gracht te Lisse ca. 1910

Gracht te Lisse ca. 1910

Ansichtkaart met het opschrift: Gracht te LISSE. Uitg. G. Zandstra. No. 10035. Grachtweg richting zuidoost. Rechts zuidzijde de Gracht (Haven) met aangemeerde zeilschepen. Links noordzijde v.l.n.r. Grachtweg noordzijde nummer 49 de waag, 53 dubbel woonhuis, 55 en het hoge pannendak van 57. In het midden graanmolen De Korenbloem met bijgebouwen. De Gracht buigt daar naar rechts af.