Index op persoonsnamen

Hieronder vindt u een link naar een index op persoonsnamen. De index betreft personen die in Lisse gewoond hebben of op andere manier te maken hebben gehad met het dorp Lisse.

Getracht is de index zo uitgebreid mogelijk te maken. Meer algemene benamingen als ‘Leiden’ of ‘ Haarlem’ zijn echter weggelaten. Wanneer achter een topografische naam geen aanduiding is aangegeven omtrent de gemeente waar het in is gelegen, dan betreft dat Lisse. Binnen één familie komen regelmatig dezelfde namen voor. Getracht is hierbij onderscheid aan te brengen door de geboorte- en sterftedata te vermelden. Indien deze onbekend zijn, wordt het jaar aangegeven waarin de betreffende persoon in het boek genoemd wordt. De auteurs van de onderhavige publicaties hebben niet altijd een voornaam vermeld van de personen die zij noemen. In dat geval is op die plek volstaan met de aanduiding: ‘N.N.’

Lisse, 27 juni 2019
Rob Pex

Naar de index op persoonsnamen