Lidmaatschap van de Vereniging

Het is eenvoudig om lid te worden van de Cultuur-Historische Vereniging “Oud Lisse”.

U kunt het  Inschrijfformulier downloaden en het ingevulde formulier inleveren tijdens de inloop of meegeven aan een van de vrijwilligers. U kunt ook het ingevulde formulier scannen en opsturen naar het secretariaat.

De contributie bedraagt minimaal € 22,50 per jaar.

U kunt  ook op de openingstijden van de Vereniging een formulier vragen, invullen, ondertekenen en meteen afgeven.

Elke dinsdagochtend is er een inloop van 9.00 uur tot 12.00 uur.

U ontvangt als lid vier maal per jaar het Nieuwsblad van de Vereniging.

Meerdere malen per jaar organiseert de Vereniging thema-avonden, die telkenmale druk worden bezocht.
Eenmaal per jaar ook is er een Jaarvergadering waarop met de leden wordt teruggeblikt op het afgelopen jaar en wordt vooruit gekeken naar de geplande activiteiten in het komende jaar. Na de pauze is er steeds een boeiende lezing of iets dergelijks. Ook deze vergadering wordt jaarlijks druk bezocht.

Open huis in ‘De Vergulde Zwaan’, Centrum voor Cultuurhistorie Duin- en Bollenstreek, 1e Havendwarsstraat 4, Lisse.

De Vergulde Zwaan

De Vergulde Zwaan