150 jaar harddravrijvereniging

De kortebaandraverij is recent opgenomen in de lijst van immaterieel erfgoed. Vanwege het jubileumjaar 2022 is het bestuur druk met het organiseren van twee extra feestweekenden.

Nieuwsflits

Nieuwsblad jaargang 21 nummer 2, 2022

Op de uitgestelde ledenavond van de Harddraverij Vereniging stonden drie punten centraal die de avond een speciaal tintje gaven. Immaterieel erfgoed De kortebaandraverij is recent opgenomen in de lijst van immaterieel erfgoed. Samen met burgemeester Lies Spruit tekende Tom Rooijakkers het certificaat voor bijschrijving op de lijst van immaterieel erfgoed. Dit certificaat was al ondertekend door de directeur van de stichting KIEN (Kenniscentrum
Immaterieel Erfgoed Nederland).

Afscheid
Monique ten Holter, die vorig jaar het stokje overdroeg aan René Slobbe, werd tijdens de ledenavond bedankt en tot erelid verklaard. Afscheid werd genomen van Tom Rooijakkers, sinds 1979 verbonden aan de HDV. In 2010 nam hij interim de voorzittershamer van Ad van Zelst over om in 2011 als volwaardig voorzitter de HDV met verve te leiden. De nieuwe voorzitter Henk van Dongen had de eer om nieuwe bestuursleden te installeren: Arno Biesheuvel, Kevin Beck, Frank Peereboom en Denise van de Vlugt.

Jubileumjaar 2022
Vanwege het jubileumjaar 2022 is het bestuur druk met het organiseren van twee extra feestweekenden. Op 14/15 mei was het tijd voor sport en spel. Op verschillende plaatsen in het dorp waren evenementen en de grootste stormbaan van Europa werd bij de Spartaan opgezet. Op 11/12 juni is het tijd voor gezelligheid met het hele gezin:
een fietstocht, een foodtruckevent en meer. Flyers met het hele programma worden huisaan-huis verspreid. Een speciale ‘HDV 150 jaar’-vlag is gemaakt. Alle leden mochten er een meenemen. Twee grote vlaggen gingen naar de trouwste vlaggers en vrijwilligers.