150 nieuwe bomen voor Keukenhof

Bollenstreekhout heeft 150 bomen bomen aan De Keukenhof geschonken.

Nieuwsflits

Nieuwsblad 21 nummer 4, 2022

Keukenhof ontving op Boomfeestdag 150 bomen van Bollenstreekhout. Op 15 november 2022 plantten Henk de Mooij manager parkbeheer van Keukenhof en voorman Stefan Slobbe samen met Ted Wiegman, oprichter van Bollenstreekhout, de eerste van 150 nieuwe bomen in het park Keukenhof. De eerste boom, een moeraseik, werd symbolisch geplant op het terrein van de bloemententoonstelling. De tuinmannen van Keukenhof zullen de overige bomen zoals populieren, abelen en eiken later planten. Voordat de bomen hun definitieve plaats op het landgoed krijgen gaan ze eerst naar een tijdelijke plek om te groeien. Veel aandacht besteedt Keukenhof aan het bosonderhoud op het landgoed. Ter compensatie van een eerder noodzakelijk gekapte zieke boom komen er drie gezonde bomen voor in de plaats. Henk de Mooij is heel blij met deze samenwerking. Delen van oude bomen worden hergebruikt in producten van Bollenstreekhout en Keukenhof ontvangt in ruil nieuwe gezonde bomen om het landgoed aan te vullen. Door dit regelmatige planten van bomen blijft het groene monumentale Keukenhof in stand en behoudt Keukenhof het bos voor de komende generaties.

Ted Wiegman van Bollenstreekhout in het midden met rechts Henk de Mooi jen links Stefan Slobbe