Uitgave genealogie van Casparus Henricus Wolff (1774-1856) en Huberta Verdegaal (1777-1848).

De VOL ontving een boek van 153 pagina’s over Casparus de Wolff en zijn vrouw Huberta Verdegaal over de periode 1795 tot 1828 met veel kaarten en foto’s. De vele bezittingen en de genealogie worden beschreven.

Nieuwsflits

NIEUWSBLAD 9 nummer 3, juli 2010

Christiaan de Wolff heeft op 7 april 2009 voor onze vereniging op de jaarvergadering een bijzonder boeiende lezing gehouden over zijn betovergrootvader Casparus Henricus Wolff (1774-1856) die chirurgijn was in Lisse. Christiaan heeft zijn genealogisch onderzoek nu afgerond en in boekvorm uitgegeven. Op 26 mei 2010 ontvingen wij met grote dank een gratis exemplaar van dit bijzonder interessante boek over Casparus Henricus Wolff en zijn vrouw Huberta Verdegaal.
Het boek omvat 153 bladzijden en is rijk gelardeerd met kaarten, foto’s en prenten. Het boek is helaas maar in 50 exemplaren uitgegeven en bevat een schat aan informatie uit de periode (1795-1828) dat Caspar Henricus Wolff in Lisse woonde. O.a. kadasterkaarten en andere gegevens over zijn omvangrijk bezit aan onroerende goederen in Lisse: O.a. de chirurgijnswinkel (50 meter vanaf Vierkant aan de NW zijde van de Heereweg), de boerderij “De Wolff”, het buitengoed “Wildlust” en diverse andere huizen aan de Heereweg en op het Vierkant, naast goederen in de Poelpolder en Lissebroekerpolder. In 1832 omvatte het totaal bezit in Lisse 56 hectare. In 1828 waren Caspar en Huberta naar Oegstgeest verhuisd. Naast informatie over de bezittingen bevat het boek ook een uitgebreide
genealogie van Casparus Henricus de Wolff die afkomstig was uit Gesmold bij Osnabrück. Zijn vader was van geboorte een jood. Zijn vrouw Huberta Verdegaal was een dochter van Jan Verdegaal die woonde op de boerderij “Welgelegen” aan de Heereweg Zuid, waarvan het zomerhuis nog aanwezig is. Jan Verdegaal was ook een grootgrondbezitter. De grenspalen met opschrift J.V die door Bert Kölker in zijn boek “Grenspalen te Lisse” omschreven zijn, gaven de grenzen aan van het bezit van Jan Verdegaal. Jan Verdegaal schonk in 1797 de boerderij “De Wolff” aan zijn dochter Huberta die met Caspar Henricus Wolff was getrouwd. Kortom het boek is een aanwinst
voor de Vereniging Oud Lisse. Door de link hieronder aan te klikken, vindt u het hele boek.

Boek Casper Wolff

 

 

Schilderijen van Caspar Heinrich Wolff en zijn vrouw Huberta Verdegaal, in het bezit van Chris Wolff. Opmerkelijk is dat er bij verre verwanten soortgelijke schilderijen zijn van dezelfde voorouders, maar dat de gelijkenis bepaald niet treffend is.