Bruggen in Lisse, m.n. Lefeberbrug

In 2011 nam Aad van Kampen het initiatief om alle oude bruggen in Lisse een naam te geven.  In december werd het voorstel voor de namen en naambordjes aangenomen in de gemeenteraad. Helaas kwam hij te overlijden. Hij heeft dus de realisatie niet meegemaakt.

Nieuwsflits

NIEUWSBLAD Jaargang 12 nummer 2, april 2013

n 2006 verscheen in het Nieuwsblad een artikel van Rob Pex over de bruggen van Lisse. Hij eindigde zijn verhaal met de verzuchting: “Vroeger hadden veel bruggen een naambordje. Tegenwoordig ontbreekt dat veelal en zijn veel bruggen dus “anoniem”. Een idee misschien voor de toekomst?”

In 2011 nam Aad van Kampen het initiatief om een overzicht te maken van de bruggen in Lisse en daarbij een voorstel te doen voor de naamgeving. In december van dat jaar werd het voorstel voor brugnamen en naambordjes aangenomen. Van Kampen onderscheidt 3 soorten brugnamen:

  1. bruggen verwant met een bestaande naam uit de directe omgeving,
  2. bruggen vernoemd naar de stichters,
  3. bruggen met naam bij of aan de brug wonend. Helaas kwam Aad van Kampen in augustus 2012 te overlijden. Jammer genoeg heeft hij dus de realisatie van zijn uitstekende voorstel niet meer meegemaakt. Over de uitvoering, waarvan het eerste bord geplaatst is op de brug in de Zwanendreef, is heel wat commotie ontstaan. Hierover werd een hele discussie gevoerd op de nieuwe facebookpagina waarover elders in dit Nieuwsblad wordt verteld. Bovendien bleek dat de zonen van de oorspronkelijke eigenaar van de brug graag hadden gezien dat de brug de naam van hun vader had gekregen. De brug heet nu Lefeberbrug. Inderdaad, in de geest van Aad van Kampen naar de stichter. De brug valt dus onder de categorie 2. Echter wat men zich onvoldoende gerealiseerd heeft is het feit dat er in de tijd van het ontstaan van de brug nogal wat Lefebers prominent in Lisse actief waren. En dat daarom de stichter van de brug consequent J.W.A. Lefeber genoemd werd. Met de kennis van nu, met het complete verhaal van de brug, ondersteunt Oud Lisse het idee om de brug alsnog tot J.W.A. Lefeberbrug om te dopen. Historisch is dat juister. Verderop in dit Nieuwsblad vindt u een artikel over de ontwikkeling van het gebied rond de brug en over de relatie met de persoon J.W.A. Lefeber.

Reactie

Jan Mijnders reageerde op het artikel “J.W.A. Lefeber en Zwanendrift (gebied Zwanendreef)”. Hij schrijft: De holkamer van Gebr. Segers stond niet aan het vaartje (slootje) dat van de “Kerksloot” richting Zwanendreef naar het vijvertje bij de Marconiflat ging. Maar aan een apart dood­ lopend zijslootje van de “Kerksloot”. Ik denk zo’n 50 meter verder op, meer richting Heereweg. Een soort haventje van de Gebr s. Ik heb zo omstreeks 1957 nog wel de zolderschuiten helpen laden die dan vervolgens in de Gracht bij Van der Linden in “gewone ” boten werden overgeladen met bestem­ming Rotterdam

  1. De jongste zonen van J.W.A. Lefeber, Alfons en Gerard, mochten in 1938 de eerste steen metselen