Ontwikkelingen plan “De Zon”

Nieuwsflits

Nieuwsblad Jaargang 16 nummer 1 winter 2017

Plan “De Zon” werd door de Raad van State de huidige MONcie. over een eventueel nieuwbouwplan. Nu gelden andere wetten. Culturele omgevingsaspecten krijgen meer aandacht. Gepland is de lift te verplaatsen en de achterbouw lager te houden. Het plan is in voorbespreking
en moet nog worden uitgewerkt. Zodra de plannen definitief worden volgt openbare behandeling. De MON cie. ging akkoord met deze voorstellen en ziet de verdere planvorming tegemoet.