Afronding omschrijvingen objecten van Lisse voor de digitale Cultuur Historische Atlas Bollenstreek

Vele objecten in Lisse zijn beschreven door vrijwilligers van de VOL. Nu wordt alles ingevoerd in de atlas.

Nieuwsflits

NIEUWSBLAD Jaargang 12 nummer 4, oktober 2013

Vele vrijwilligers van de Ver  Oud Lisse zijn in de eerste helft van 2013 intensief bezig geweest om de cultuurhistorische objecten in het landelijk gebied te omschrijven en te fotograferen t.b.v. de uitgave van de Cultuur Historische Atlas van de provincie Zuid- Holland. Naast de gemeente Lisse nemen ook de andere gemeenten in de Bollenstreek hieraan deel.

Namens de Ver.Oud Lisse hebben Nico Groen en Henk van der Kaaden samen al het groen (bijzondere bomen, planten en heggen) in het landelijk gebied van de Gemeente Lisse omschreven. Rob Pex en Wim Bosch hebben omschrijvingen en foto’s gemaakt van cultuurhistorische objecten in het zuidwestelijke landelijk gebied (gebied 14) van de Gemeente Lisse (o.a.. Reigersbos, Wassergeest, Grotenhof, boerderij de Phoenix en De Wolf). Koos van der Zwet / Bert Kölker en Liesbeth Brouwer/Margreet Buurman hebben objecten in andere landelijke gebieden (o.a. Poelpolder en Rooversbroekpolder) rond Lisse omschreven.

Het is een hele klus geweest en er zijn vele objecten omschreven en objecten gefotografeerd en zo veel mogelijk van oude afbeeldingen voorzien waarbij de locaties via Google Earth van GPS coördinaten zijn voorzien.

De coördinator van het project, Mirjam Eijkelenboom van Zuid Hollands Landschapsbeheer, is nu bezig om alle gegevens te verwerken. Naar verwachting zal de Cultuur Historische Atlas eind 2103 worden afgerond en op de provinciale website van de provincie Zuid-Holland worden geplaatst.

In augustus werd bekendgemaakt dat Landschapsbeheer Zuid-Holland per 31 december 2013 al haar activiteiten beëindigt. Teruglopende financiële inkomsten zijn hiervan de oorzaak. Wat dit voor de afronding en het bijhouden van de atlas betekent is nog niet duidelijk.

Website: https://eleo.maps.arcgis.com/apps/Viewer/index.html?appid=bbea4b234e8f47c6bf0f940347263811

Digitale Atlas Duin- en Bollenstreek