Archeologie in het Nassaupark

Nieuwsflitsen

NIEUWSBLAD Jaargang 3 nummer 3, juli 2004

In de tuin van een woning aan het Nassaupark (nummer 1) in Lisse was een kleine uitbreiding van een al aanwezige kantoorvleugel voorzien. Via de provincie Zuid-Holland en SOB Research kreeg de AWN (Archeologische Werkgemeenschap Nederland) het verzoek hier een pro­spectief (= terreinonderzoekend) booronderzoek uit te voeren. De twee boringen lieten een opbouw van zandlagen zien met op dieper niveau twee veenlagen. Deze opbouw komt niet overeen met de geologische gegevens, die spreken van kwelder- en wadafzettingen, waarin men klei in enige afzettingsvorm zou verwachten. Archeologische aanwijzingen werden niet aangetroffen.

Kooij, D. van der, 2003 Lisse Nassaupark l Verkennend Archeologisch Booronderzoek. (Renus, Mededelingen van de AWN)