Archeologisch onderzoek Heereweg 191

Archeologisch onderzoek op bouwplek van het voormalig pand Heereweg 191 (Plan Heerehof)Nieuwsflits

Nieuwsflits

NIEUWSBLAD Jaargang 13 nummer 2, april 2014

In opdracht van Castien B.V. heeft het Archeologenbureau Argo begin februari 2014, na de sloop, een archeologische onderzoek uitgevoerd op de locatie, die onderdeel is van het plan Heerehof (Heereweg 185-191A en 197, Kanaalstraat 10A en 12, Kanaalstraat 22 en 22A en Grachtweg l en 3). Het pand Heereweg 191 (zie omslag) was het oudste (18e eeuwse) pand van Lisse en kreeg in 2000 van de toenmalige wethouder Frans Prins de gemeentelijk monument status. Helaas werd het pand in 2004 i.v.m. het toen al gelanceerde plan Heerehof door het volgende college de monumenten status weer ontnomen, ondanks bezwaren hiertegen van Ver. Oud Lisse.

Het (dagelijks aanwezige) veldteam bestond uit twee Senior archeologen. Helaas werden vrijwilligers van onze Ver.Oud Lisse, als kenners van de bouwplek, bij het archeologisch onderzoek ter plaatse niet toegelaten. Wel werden op zondag 2 februari illegale speurders waargenomen met metaal detectors! Na het veldwerk van Argo vindt nu verder onderzoek plaats op hun bureau. Alle resultaten worden in een archeologisch rapport verwerkt dat ook naar de Ver. Oud Lisse zal worden toegestuurd en dat zal worden opgeslagen in het provinciaal archief.

Wat is er aangetroffen?

Er zijn twaalf proefsleuven / kijkgaten aangelegd, verspreid over de verschillende delen van het plangebied. Op de locatie van het voormalige pand Heereweg 191 (was het oudste pand van Lisse en voor 2004 een gemeentelijk monument) zijn waardevolle objecten gevonden. Veldwerk leverde stukken aardewerk uit de 18e eeuw op! Met name aan de voorkant langs de Heereweg zijn de resten van een prehistorische akker gevonden. In een proefsleuf zijn resten van aardewerk en munten aangetroffen. Dit geeft aan dat er in de 18e eeuw bewoning is geweest langs de Heereweg. Een waterkelder en waterput behoorde tot Heereweg 191 zijn onderzocht en gedocumenteerd. Dit heeft echter niet tot significante resultaten Op een oude perceelsgrens aan de rand van het terrein is een oude, vermoedelijk 17e eeuwse muur aangetroffen. Deze wordt gedocumenteerd.

Helaas vond wethouder Adri de Roon de vondsten niet van dien aard om nader onderzoek te doen, want hierdoor zou de voortgang van de verdere ontwikkeling van plan Heerehof moeten worden stopgezet. Stopzetten van de bouw kost geld en dat weegt kennelijk niet op tegen verder archeologisch onderzoek…!

Archeologisch onderzoek 2014