Archeologisch vondsten uit 13e eeuw bij Grachtweg 37

In 2005 is voor de nieuwbouw aan Grachtweg 37 archeologisch onderzoek uitgevoerd. Een sloot, waarschijnlijk uit de 13e eeuw is gevonden.

NIEUWSBLAD Jaargang 6 nummer 1, januari 2007

Nieuwsflitsen

Grachtweg 37 In oktober 2005 is nieuwbouw aan de Grachtweg 37, in de oude dorpskern van Lisse, archeologisch begeleid. Bij de bodemingrepen zouden archeologische resten uit de Nieuwe Tijd (of eerder) aan het licht kunnen komen. Tijdens de begeleiding is een ronde, uit rode baksteen opgetrokken en overkoepelde waterput aangetroffen, waarschijnlijk te dateren in de 18de eeuw. Aan de kant van de Grachtweg, binnen de rooilijn van de bestaande bebouwing, is een slootvulling gevonden. Op grond van het hierin aangetroffen vondstmateriaal, waaronder een aantal fragmenten Siegburg- en proto-steengoed, dateert deze sloot waarschijnlijk uit de 13de eeuw. De sloot staat op de historische kaart ‘Het dorp van Lis’ van J.P. Dou uit 1625 niet (meer) aangegeven, waaruit is op te maken dat deze mogelijk al in de 16de eeuw in onbruik is geraakt. Uit het vondstmateriaal kan worden opgemaakt dat aan dit water één of enkele woonplaatsen uit de Late Middeleeuwen lagen (1100-1400 na Chr.), waarvan de archeologische resten mogelijk bij bodemontsluitingen in de nabije toekomst aan het licht kunnen komen. RAAP Archeologisch Adviesbureau, P. Deunhouwer.