Behoud openbare Lagere School

Er is een stichting opgericht om de Openbare Lagere School te behouden. Men maakt een financieel businessplan.

Nieuwsflits

Nieuwsblad Jaargang 15 nummer 4, oktober 2016

Voor het streven om deze school te behouden is een aparte Stichting in oprichting. Piet Segers, Wim Bosch en Maarten Rueb zijn hierbij betrokken. Naast praktische werkzaamheden als het opknappen van de tuin is men bezig met het opstellen van een businessplan om de school exploitabel te kunnen maken. Principe is: voor Lissers, door Lissers. Dat het gebouwtje de moeite waard is om te behouden bewijzen onderstaande fraaie tekeningen van het ontwerp voor het schoolgebouw uit 1885.