Behoud Schoolgebouw

Nieuwsflits

Nieuwsblad Jaargang 16 nummer 1 winter 2017

Onze vereniging is actief betrokken bij de activiteiten rond het behoud van de Openbare Lagere School aan de Heereweg. De actie wordt gecoördineerd door de groep: “ Het Heemskerkplein moet blijven”. Het oorspronkelijke plan was het gehele gebied schoon te maken. Bomen weg, school weg en vol bouwen met huizen. Niet doen! De actiegroep schreef een ondernemingsplan maar dat werd in december als onvoldoende bestempeld in de commissievergadering. Gelukkig wordt er uitstel verleend tot maart as. Ondersteuning door een extern deskundig bureau is gewenst en werd door de gemeente ter waarde van een maximum bedrag van €10000 incl. BTW aangeboden. Nieuwe gesprekken zijn gestart tussen het gemeentebestuur en de initiatiefnemers om het voorstel van de commissie te bespreken, zodat alle facetten van het ondernemingsplan in beeld gebracht worden voor de besluitvorming in de raadsvergadering van 30 maart. Daarin zal dan worden
getoetst of het een haalbaar plan is, dat meegenomen zal worden in een van de uit te werken scenario’s voor het plangebied ” De Factorij”, waaruit de raad later een keuze zal maken. Op Facebook (Het Heemskerkplein moet blijven) vindt u veel informatie over dit project. Kijk eens en vooral laat uw sympathieblijken. Het project MOET slagen.