Belgische Vluchtelingen in Lisse (1914) ; een oproep.

Nieuwflits

NIEUWSBLAD Jaargang 13 nummer 2, april 2014

Archieven zijn voor historische verenigingen een blijvende bron van informatie en inspiratie, zo ook voor de Vereniging Oud Lisse. Archiefonderzoek bij de Gemeente Lisse bracht recent een overzicht aan het licht van ruim 500 Belgische vluchtelingen die in het begin van WO I in Lisse aankwamen en daar werden ondergebracht bij organisaties en particulieren.Het overzicht bevat gedetailleerd de namen en verdere persoonsgegevens van de vluchtelingen en globale gegevens over de opvanglocaties en -families in Lisse. De vluchtelingen kwamen overwegend uit Antwerpen e.o. Ze waren na de belegering van Antwerpen door de Duitse troepen en de daarop volgende massale evacuatie van de stad begin oktober 1914 met honderdduizenden  naar Nederland gevlucht. Ons land telde toen op een bevolking miljoen inwoners ongeveer l miljoen Belgische vluchteling…. Medio oktober 1914 werden er in Lisse 514 Belgische vluchtelingen ondergebracht op 175 onderdaklocaties, verspreid over een dorp van toen enkele duizenden inwoners. Landelijk brengt de Stichting ” Herdenking 100 jaar Nederland en de Eerste Wereldoorlog” het verhaal van Nederland tijdens WO I (1914-1918) bij een breed publiek onder de aandacht, waaronder het verhaal van de toestroom van Belgische vluchtelingen in ons land. In Europees verband draagt het Europeana 1914-1918 project hier aan bij. Vanwege voornoemde unieke archiefvondst in Lisse willen we eind 2014 ook op lokaal niveau aandacht besteden aan wat hier 100 jaar geleden gebeurde. De lokale invulling van wat we kunnen presenteren is afhankelijk van wat er uit het verleden boven tafel komt, met name van nakomelingen van de families die onderdak boden aan de vluchtelingen. Op de website van de Vereniging Oud Lisse (www.oudlisse.nl) staan de, soms summier vermelde namen van bijna 150 onderdaklocaties / families in Lisse, die enige tijd vluchtelingen herbergden.

OPROEP :

Wie in Lisse en met name welke nakomelingen van families die onderdak boden aan Belgische vluchtelingen kennen nog verhalen of hebben nog tastbare herinneringen aan deze periode? Anekdotes, ansichtkaarten, brieven, dagboeken en andere memorabilia, alles is welkom ! Hebt u iets of denkt u iets te hebben over deze periode, neem dan contact met ons op via: jcmhoes@telfort.nl