Bereikbaarheid van de Duin- en Bollenstreek

De provincie heet geld beschikbaar gesteld om de oost-west verbindingen naar de Bollenstreek te verbeteren. Een definitief besluit van de Provincie moet nog worden genomen.

Nieuwsflits

Nieuwsblad 21 nummer 4, 2022

In eerste instantie hadden de Bollenstreekgemeenten plannen om samen met provincie Zuid-Holland en Holland Rijnland de bereikbaarheid van onze streek te verbeteren. Daarvoor was een bedrag van €47,2 miljoen gereserveerd. Eind 2021 draaide de provincie dit bedrag terug met €20 miljoen, omdat er geen duidelijk nieuw plan was opgesteld nadat de provincie Noord-Holland in 2019 de stekker uit de Duinpolderweg trok. Met een streep door de Duinpolderweg verdwenen ook de beschikbare financiën. Provincie Zuid-Holland is met betrokken partijen aan de slag gegaan over de huidige en toekomstige bereikbaarheidsproblemen in het gebied. Om de regio tegemoet te komen werd met een motie verzocht om een nieuw gedragen plan in te dienen. Omdat er wel voldoende geld voor deze plannen was, hebben de Bollenstreekgemeenten Hillegom,Lisse, Noordwijk en Teylingen samen met andere organisaties uit het bedrijfsleven een nieuw plan gemaakt waarbij de provincie werd aangeschreven om toch die bezuiniging van €20 miljoen teniet te doen. Dit plan houdt o.a. in een nieuwe verbinding voor auto en fiets tussen de N208 en de A44, verbeterde OV-verbindingen richting Schiphol, Hillegom en Haarlemmermeer door het maken van een verbindingsbrug over de Ringvaart richting Haarlemmermeer ter hoogte van het Lisser Fioretti College en het maken van een nieuwe verbinding tussen de N207 naar de N2 06.Op basis van dit plan is op 9 november 2022 door Provinciale Staten van Zuid-Holland besloten deze €20 miljoen extra beschikbaar stellen om de bereikbaarheid van de noordelijke Duin- en Bollenstreek te verbeteren. De plannen worden verder uitgewerkt waarna Provinciale Staten
volgend jaar een definitief besluit nemen zodat de werkzaamheden kunnen beginnen.

Hogere brug van de N207 over de ringvaart zou al veel ellende voorkomen