Boek ‘Samen Duin- en Bollenstreek’

Nieuwsflits

Nieuwsblad 23 nummer 2  2024

Begin april verscheen het boek ‘Samen Duin- en Bollenstreek’, een uitgave van de Stichting Graaf Carel van Lynden en de Gemeente Lisse. Het 75-jarig bestaan van de bloemententoonstelling Keukenhof was de aanleiding de cultuurhistorische instellingen en musea van de Duin- en Bollenstreek uit te nodigen een bijdrage aan het boek te leveren. Het boek opent met het verhaal van kasteel en landgoed Keukenhof, dat door de uitdrukkelijke wens van Jan Carel Elias graaf van Lynden, vastgelegd in zijn testament, behouden is gebleven. Ook het samengaan met de bloemententoonstelling Keukenhof in 2015 onder de naam Stichting Graaf Carel van Lynden wordt door Charlotte Ebers, conservator van Keukenhof, beschreven. De historische verenigingen van Noordwijkerhout en Voorhout vertellen de geschiedenis van respectievelijk de Abdij van Leeuwenhorst, het klooster voor adellijke vrouwen, en het Huis Boekenburg, beide lang geleden verdwenen. Ook Warmelda heeft een historische bijdrage. André van Noort schrijft over rijke stedelingen die in de achttiende eeuw in Warmond buitenplaatsen bewoonden en geheel in de geest van de tijd de natuurwetenschappen bestudeerden. Nico Groen en Jan van der Voet pleiten ervoor samen de verhalen over de geschiedenis te beleven. Hoe anders kijk je naar het dorp en de streek waar je woont als je wat van de historie weet. De Cultuur-Historische Vereniging ‘Oud Lisse’ wil graag midden in de samenleving staan en zij wil onderzoek naar de geschiedenis van Lisse en de beschrijving daarvan graag behouden voor volgende generaties. Ontroerend is de weg die Fons Hulkenberg aflegde van zevenjarige verzamelaar van plaatjes van Dever en Teylingen uit het plaatjesalbum ‘de Bloemenvelden’ tot redder van de ruïne van Dever en zijn inspanningen voor de restauratie ervan. Schrijver Ed Olivier kon voor dit zeer onderhoudende artikel gebruik maken van een ringband met Hulkenbergs dagboekaantekeningen over de aanloop tot en het herstel van Dever, die zich bevindt in het Dever-archief. Marca Bultink en Leo van Steijn delen namens het CHG (CultuurHistorisch Genootschap Duin- & Bollenstreek) hun zorgen over de toekomst van het landschap en het erfgoed van de Bollenstreek, dat van zoveel kanten wordt bedreigd. Zij blijven strijden tegen de aantasting ervan en roepen op samen op de bres te staan voor het behoud van de waarden van de Duin- en Bollenstreek.
Dit is een greep uit de zeventien artikelen die het boek telt. Gebonden met leeslint en met de vele kleurenillustraties is het voor het zeer schappelijke bedrag van euro 20,00 verkrijgbaar in de boekhandel.