Commentaar van de Ver. Oud Lisse op het Raadhuispleinplan

Nieuwsflits

NIEUWSBLAD Jaargang 13 nummer 4, oktober 2014

In de raadsvergadering van 26 juni 2014 werd door de raad het enigszins aangepaste Raadhuispleinplan (genaamd De Factorij) besproken. Dit plan was in hoofdlijnen goed gekeurd door de vorige raad in december.Tijdens de raadsvergadering van 26 juni hebben verschillende organisaties (o.a. actiegroep “Heemskerkplein moet blijven”) en andere belanghebbenden ingesproken en kritische op- en aanmerkingen gemaakt. Namens de Ver.Oud Lisse heeft Wim Bosch toen ingesproken. O.a. werd het volgende commentaar gegeven:

l. Op zich heeft de Ver. Oud Lisse geen problemen met de bouwstijl maar deze kolossale appartementengebouwen passen niet op deze plek in ons historische centrum. Dat nu dit grootschalige appartementen project midden in het centrum gaat plaatsvinden tast ons historische centrum enorm aan, met name de grote woontoren van 14,5 m hoog pal naast de oude monumentale kerken (rijksmonumenten).

2. De Ver. Oud Lisse dringt sterk aan bij de gemeente (net als Bond Heemschut) om de oude Openbare School uit 1885 niet te slopen. De Bond Heemschut heeft al eerder een rapport opgesteld waarin ze deze unieke school bijzonder waarderen als een zeldzame monumentale Openbare lagere school uit die tijd. Helaas heeft het er alle schijn van dat de gemeente geen enkele intentie heeft gehad om middels overleg met de projectontwikkelaar te koersen in de richting van een planopzet waarbij het schooltje geïntegreerd kon worden in de nieuwe opzet. Naar nu blijkt heeft de gemeente de regie in het project geheel verloren en de grondeigenaar Horsman bepaalt eigenlijk wat er gebeuren gaat! Onbegrijpelijk ook dat de Gemeente Lisse al in 2010 (n.b. tijdens de zomervakantie!) een sloopvergunning heeft afgegeven terwijl het Raadhuispleinplan nog lang niet afgerond was! Behoud van deze school is ook van belang voor veel verenigingen die een plek zoeken en daar later ondergebracht zouden kunnen worden!.

3 . In hoeverre de monumentwaardigheid van de omliggende monumenta­le kerken (Rijksmonumenten) hierdoor wordt aangetast moet door de Monumenten cie op basis van de nieuwe Modernisering Monumentenzorg

(MoMo) wet, sinds januari 2012 van kracht, eerst bekeken worden. In deze nieuwe wet is behoud van Cultuurhistorie in de bestemmingsplannen een verplicht item geworden. In plaats van bouwvergunningen moeten nu omgevingsvergunningen worden verstrekt. 4. Het centrum gebied heeft nu een prachtig groene uitstraling ( 6 monumentale 100 jaar oude lindebomen en een bijzondere 150 jaar oude monumentale eik!), (zie hieronder bijlage 2).Vergelijkbaar met het park Rusthof in het centrum van Sassenheim. Mogen zomaar deze 6 beeldbepalende monumentale bomen langs de Heereweg die op de gemeentelijke monumentale bomenlijst staan worden gekapt door Horsman t.b.v. dit Factorij project? Wat is dan de waarde van een gemeentelijke monumentale bomenlijst.

Het antwoord op deze punten van kritiek was zeer teleurstellend. Men wilde er gewoon niet in detail op in gaan en er zich in verdiepen, want het was volgens de nieuwe raad al een afgedane zaak door de vorige raad. (in december 2013). Deze punten zijn in het halfjaarlijkse overleg met de gemeente Lisse in september 2014 weer in gebracht. Zal alsnog op gereageerd worden.

Ook werden wij door Horsman uitgenodigd voor een presentatie van het plan De Factorij.

Het is wel duidelijk dat de gemeente de regie geheel kwijt is en Horsman gewoon zijn gang laat gaan i.v.m. hun grondaankoop op het Raadhuisplein al jaren geleden. Als ze de oude Openbare School willen behouden krijgt de gemeente een claim aan de broek, ondanks het advies van de Bond Heemschut. Vergelijk het door de gemeente niet willen toekennen van de gemeentelijk monumenten status aan het sigarenmagazijn “Juliaantje” naast het Hofje van Six in de Kanaalstraat, waardoor dit gesloopt werd door de projectontwikkelaar.