De actiegroep ‘Het Heemskerkplein moet blijven’

De actiegroep ‘Het Heemskerkplein moet blijven’ heeft een burgerinitiatief ingediend bij de gemeente Lisse. Een financieel plan en een beheersplan wordt gemaakt.

Nieuwsflits

Nieuwsblad Jaargang 15 nummer 3, juli 2016

Burgerinitiatief om de Oude Openbare Lagere School te behouden is geaccepteerd door de Gemeenteraad !

De actiegroep “ Het Heemskerkplein moet blijven” heeft samen met de Vereniging Oud Lisse het burgerinitiatief bij de Gemeenteraad ingediend om de oude Openbare Lagere School uit 1885 te behouden door er een andere functie aan te geven. Dit als reactie op het teleurstellende nieuwe Factorij plan met 4 varianten dat de gemeente samen met Horsman gemaakt had en opiniërend behandeld zou worden in de raadsvergadering van 2016. Dit plan hield 4 varianten in waarbij in de varianten 1, 2 en 4 de monumentale openbare school gesloopt zou worden en alleen in variant 3 (Niets doen) de school behouden zou blijven. Door de actiegroep en ook door de Ver. Oud Lisse werd ten zeerste betreurd dat, ondanks de door het college bij hun aantreden zo gepromote burgerparticipatie, de groep en ook de Ver. Oud Lisse niet bij de planvorming is betrokken.
Daarom heeft de actiegroep samen met de Ver. Oud Lisse op initiatief van Jacqueline Oosthoek van de Gewoonste Zaak een burgerinitiatief ontwikkeld waarin t.b.v. het behoud van het schooltje een niet commerciële stichting wordt opgericht met het opgestelde ondernemingsplan: ”De Oude School” met Theeschenkerij, Atelier & Studio. Dit werd als kennisrapport samen met de zienswijze van Ver. Oud Lisse
toegestuurd aan alle gemeenteraadsfracties. Wij hebben in onze zienswijze toegelicht dat wij ons al sinds 2007 hebben ingezet voor het behoud van het monumentale schooltje en de monumentale bomen in dit groene hart van Lisse en dat we tegen de bouw van grootschalige appartementen in dit historische centrum zijn.
Samen met de bond Heemschut hebben wij in 2007 al ons uiterste best gedaan om het schooltje op de monumentenlijst te krijgen. Helaas is dat om politieke redenen toen niet gelukt en is toen helaas al een sloopvergunning voor het schooltje afgegeven. Gelukkig zijn de toen gelanceerde Factorij plannen en de sloop van het schooltje niet doorgegaan. Het burgerinitiatief ondertekend door 90 inwoners waaronder ook veel leden van Ver .Oud Lisse en onze zienswijze heeft de actiegroep samen met Ver. Oud Lisse toegelicht in de commissie R&I op 14 april 2016 en in het fractieberaad op 18 april 2016 aan vrijwel alle fracties. De raad werd hierdoor overtuigd en nam in de raadsvergadering van 21 april 2016 de beslissing dat het burgerinitiatief een serieuze kans krijgt als variant en dat ons tot het najaar de tijd wordt gegund om dit plan financieel te onderbouwen.
Het raadspresidium besprak dit op maandag 6 juni waarin het aangaf dat het nieuwe plan Factorij op 8 september 2016 in de Cie R&I wordt besproken en dat de actiegroep uiterlijk eind november 2016 met een voorstel moet komen. De gemeenteraad wordt dan in december 2016 twee scenario’s voorgelegd. In één scenario blijft de school behouden. Het definitieve besluit over de planrealisatie wordt in maart 2017 genomen.
Wordt vervolgd!