De index: informatiebron bij uitstek voor genealogen

Rob Pex heeft een index gemaakt op alfabetische volgorde van persoons- en topografische namen van vele historische boeken. In die index staan de nodige verwijzingen naar boek en paginanummer. De index staat op de website helemaal onderin

Nieuwsflits

Nieuwsblad Jaargang 15 nummer 4, oktober 2016

Een index is een op alfabetische volgorde gerangschikte lijst van persoons of topografische namen. U treft zo’n lijst meestal achterin een boek aan, waardoor, wanneer u bijvoorbeeld op zoek bent naar uw eigen familienaam, u de betreffende publicatie niet in zijn geheel hoeft door te nemen, maar de betreffende term alleen nog maar hoeft op te zoeken in de index. Daar vindtu dan de nodige verwijzingen in de vorm van paginanummers. Onnodig te zeggen dat u dat heel wat werk bespaart.
Het bijzondere nu van de index, die u onderaan op de website van de VOL aantreft, is echter dat het als oogmerk heeft om alle indexen van publicaties over Oud Lisse samen te voegen. Achter de betreffende persoons- of topografische naam treft u dan in de vorm van afkortingen de titels van de boeken aan met bijbehorende pagina’s. In de laatste versie van de index die momenteel ruim 400 pagina’s telt, kunt u met name veel terugvinden over personen die in de Rechterlijke Archieven van Lisse, berustend in het Nationaal Archief, worden vermeld. Het betreft hier de oudste registers van grondoverdracht daterend uit de zestiende eeuw. Getracht is om zoveel mogelijk ook de achternamen te achterhalen. Men gebruikte namelijk in die tijd nog heel veel patroniemen als Janszoon, Pieterszoon, etc. Echte achternamen werden in die tijd nog maar zelden gehanteerd. Wel hadden veel inwoners van het Lisse van toen een ‘alias’ achter hun naam staan. Dat is een soort bijnaam, die later echter weleens uitgroeide tot een achternaam, doordat deze van vader op zoon werd overgedragen. Bekend is in dit verband bijvoorbeeld de naam ‘Cluft’, waarvan we helaas niet weten wat deze term precies betekende. Ook werd het beroep van de betreffende persoon achter het patroniem weleens vermeld. En als dat maar vaak genoeg gebeurde, dan was er een nieuwe achternaam tot stand gekomen. Zo zijn er in en buiten Lisse op die manier hele families Backer of Bakker tot stand gekomen. In de index is met dit gegeven zoveel mogelijk rekening gehouden, wat u als potentiële onderzoeker weer werk bespaart. Ook is een begin gemaakt met de indexering van de doopgetuigen die in de doopregisters van zowel Protestantse als Katholieke gezindte voorkomen. Naar mijn weten is dat nooit eerder gebeurd. En dat terwijl ook deze informatie van nut kan zijn voor o.m. genealogen. Zo trof ik een bijzonder geval aan, waarbij het kind van de tuinman van de buitenplaats Grotenhof ten doop gedragen werd. Als doopgetuige trad o.m. op: Cornelis Jacob van der Lijn (1733-1799), eigenaar van de genoemde buitenplaats! Dat mag wel op een bijzondere band wijzen tussen werkgever en werknemer; iets wat we niet vaak tegenkomen.

Indien u er niet in slaagt bepaalde publicaties waar in de index naar verwezen wordt, te achterhalen, wil ik u graag van dienst zijn. Wanneer
het aantal kopieën dat gemaakt moet worden niet te omvangrijk is, ben ik bereid die kosteloos voor u te maken en via het internet naar u toe te sturen. Een gratis service dus, speciaal voor VOL-leden! Tot het moment waarop zowel archieven als bibliotheek van de VOL nader zijn ontsloten, geldt dit aanbod.

(Redactie: Nu kan men op dinsdagmorgen tijdens de inloop het betreffende boek bekijken.)