“De kleine kroniek over de jaren zeventig”  is uit

Het 2e deel in de serie ‘De kleine kroniek van Lisse’ van Arie in ’t Veld is uit. Het gaat over de jaren zeventig van de vorige eeuw.

Nieuwsflits

NIEUWSBLAD Jaargang 12 nummer 3, juli 2013

Het tweede deel in de serie ‘De Kleine kroniek van Lisse’ is uit. Dit deel behandelt de jaren zeventig van de vorige eeuw. De eerste exemplaren van het door Arie in ’t Veld geschreven boek zijn onlangs door wethouder Adri de Roon uitgereikt aan Robert en Harry van der Mark van Blokhuis Beheer en Henk van der Kroft, oud voorzitter van de VVV van Lisse. De Roon memoreerde bij de overhandiging onder andere dat de zeventiger jaren van de vorige eeuw jaren waren waarin Lisse uitgroeide tot een dorp van formaat.

Mede door de grootschalige woningbouw die in de zestiger jaren in de Poelpolder was gestart en waardoor het aantal inwoners in no-time zienderogen toenam. Het hoogtepunt van alle ontwikkelingen van het dorp lag wellicht halverwege de zeventiger jaren. Met name 1975 was in vele opzichten een memorabel jaar voor Lisse. Het was bijvoorbeeld het jaar waarin zo ongeveer het halve dorp op z’n kop stond omdat het Grachthuisje (een serie bouwvallige huisjes aan de Grachtweg waar later nieuwe woningen verrezen) niet als monument beschermd zou worden en besloten werd dat de oude huisjes gesloopt zouden worden. Het was ook het jaar waarin het vermaarde weekblad ‘Ons Weekblad’ ter ziele ging en het verschijnen van ‘De Lisser’ daarop onmiddellijk aansloot. Verder werd besloten dik geld te steken in de restauratie van Dever. De oudste inwoner van Lisse, de heer W. Van Manen werd dat jaar in september 101 jaar; Lisse kreeg een nieuwe bibliotheek, ‘Magazijn De Vlijt’ in de Kanaalstraat hield opheffingsuitverkoop en maakte de weg vrij voor ontwikkelingen op de hoek Kanaalstraat/Meer en Houtstraat en het winkelcentrum Blokhuis werd in november officieel geopend. Burgemeester drs. A. Berends verrichtte de opening en de heer Cees van der Mark kon zijn naam behouden. Hij had deze kostbaarheid op het spel gezet door aan het begin van het jaar te stellen dat als het winkelcentrum Blokhuis niet op 19 november zou worden geopend, zijn naam geen Cees van der Mark meer zou zijn. Over Blokhuis wordt in het boek uitgebreid geschreven. Maar ook over onder andere de VVV die het in die jaren presteerde om, naast het organiseren van talloze activiteiten, jaarlijks zo’n tienduizend toeristen bij particulieren onder te brengen. Iets waarvan nu alleen nog maar gedroomd kan worden. Ook wordt er volop aandacht besteed aan De Engel. Het buurtschap waar men toen vond en uitdrukte dat dit stukje Lisse er maar een beetje bij hing. Was de periode 1960 tot en met 1969 belangrijk voor de uitbreiding van Lisse, in de zeventiger jaren werd daar nog een schepje bovenop gelegd. Het bouwen van woningen in de Poelpolder ging onverminderd door en nieuwe bouwplannen en wijken zagen het licht. Zoals Meerenburgh. Het werd een periode met vele hoogtepunten in een dorp dat zichzelf toebedeelde een streekfunctie te vervullen en op alle mogelijke manieren probeerde daaraan invulling te geven.

Het was tevens een periode waarin diverse plannen werden geopperd waarvan later zou blijken dat er uiteindelijk niets van terecht kwam. Zoals een nieuw gemeentehuis op de plek van De Witte Zwaan, of een open zwembad naast De Lis. Wat er wel kwam was een nieuwe Josephschool. Nu praat de raad weer over nieuwbouw en een nieuw Fioretticollege dat net als het onlangs gebouwde Fio, al voor de opening te klein bleek te zijn om alle leerlingen onder te kunnen brengen. Intussen draaide het verenigingsleven op volle toeren, wordt verteld over Jan Pensioen, de zonderling van Lisse, de buurtvereniging Wilhelmina, de carnavalsvereniging De Gaapstokken en onder meer ook over de huisvesting van de bejaarden, de (nimmer bewezen) aanwezigheid van een pyromaan en het vijftigjarige bestaan van Foto Mieloo, die indertijd ook de foto’s voor onder andere De Lisser maakte.

Het boek kost € 12,95 en is verkrijgbaar bij de boekhandels Grimbergen en Wagner. Voor leden van Vereniging Oud Lisse is er een speciale actie. Zij kunnen één exemplaar kopen voor de gereduceerde prijs van € 9.95, verkrijgbaar op de inkoopmomenten in de Vergulde Zwaan, aan de Ie Havendwarsstraat, of via de secretaris.