Eerste rapportage Cultuurhistorische Waardenkaart van Hillegom

De werkgroep Cultuurhistorische Waardenkaart van VvOH en het CHG heeft een rapport over de waardenkaart van Hillegom aangeboden aan de Erfgoedcommissie. Zij waren erg enthousiast.

Nieuwsflits

Nieuwsblad 21 nummer 4, 2022

De werkgroep Cultuurhistorische Waardenkaart Hillegom heeft haar uitgebreide rapport gepresenteerd aan de HLT Erfgoedcommissie op 20 oktober 2022. Hierin worden de onroerend erfgoederen en beschermde gezichten en waardevolle gebieden van de gemeente Hillegom zoals objecten, landschappen en landschapselementen beschreven en gewaardeerd. Het uitgebreide rapport bevat meer dan 200 pagina’s en is door een deskundige werkgroep van 6 personen, Jacolien van der Valk, Sophie Visser, Alfred Pop, Wim Granneman, Marca Bultink en Wilbert Koops, samengesteld. De waardering vond plaats aan de hand van bestaande matrixen van de Stichting Dorp, Stad en Land, de Cultuurhistorische Atlas Duin- en Bollenstreek van het CHG en MIP lijsten. De waardering is ook gebaseerd op de kwetsbaarheid van de geïnventariseerde gebouwen, objecten  en landschappen. De HLT Erfgoedcommissie sprak op haar vergadering van 17 november 2022 haar grote dank uit over dit prachtige rapport en beveelt dringend aan dat ook de 2 andere HLT gemeenten, Lisse en Teylingen, een vergelijkbare Culturele Waardenkaart gaan samenstellen.