Erelid Bert Kólker

Bert Kölker is erelid van onze vereniging geworden als dank voor het vele werk voor de vereniging. Hij heeft de boeken ‘Kroniek van de Lisser timmerman en molenaar Cornelis van der Zaal 1762-1839’ en ‘Grenspalen in Lisse’ geschreven.

Nieuwsflits

Jaargang 15 nummer 2, april 2016

Erelid

In memoriam Bert Kölker

Op 10 februari gingen Koos van der Zwet, Eric Prince en Wim Bosch op bezoek bij Bert Kölker. Gewapend met een fraaie oorkonde en een doos bonbons van bakkerij Vermeer. Het was dan ook een feestelijke bijeenkomst, want Bert kreeg het erelidmaatschap van de vereniging
aangeboden. Als dank voor het vele werk dat hij voor Vereniging Oud Lisse heeft verricht. Dan hebben we het vooral over de boeken ‘Kroniek van de Lisser timmerman en molenmaker Cornelis van der Zaal 1762 – 1839’ en ‘Grenspalen in Lisse’ waar Bert zeer veel onderzoek voor heeft verricht.