Erepenning 2011 voor Achterweg 6

Op de jaarvergadering kreeg de familie van der Salm de erepenning van de VOL voor de renovatie van hun pand Achterweg 6.

Nieuwsblad Jaargang 10 nummer 2, april 2011

Nieuwsflitsen

Erepenning 2011 uitgereikt
Op de jaarvergadering, die gehouden werd op 15 februari 2011, werd de erepenning van de Vereniging Oud Lisse uitgereikt aan de heer en mevrouw van der Salm. Zij hebben in de afgelopen jaren de voormalige dokterswoning aan de Achterweg 6 gerestaureerd waardoor de woning weer voor lange tijd een waardevolle aanwinst voor Lisse is.
Bestuurslid Chris Balkenende toonde aan de hand van een aantal foto’s de situatie van het huis zoals het er na de restauratie aan de buitenkant uitziet en een aantal foto’s uit het verleden. Een van de oudste foto’s is in het begin van de 20e eeuw gemaakt.
De penning werd uitgereikt door bestuurslid Frits Treffers die zeer lovend over het resultaat was. De voormalige dokterswoning heeft een grote gedaanteverwisseling ondergaan. Alleen al de uitstraling nu het pand spierwit is. In bouwkundig opzicht is er heel veel werk verzet, waarbij zo veel mogelijk rekening werd gehouden met de oorspronkelijke bouw van het uit 1906 stammende pand. “In de loop der jaren liep het onderhoud van het pand achteruit en het getuigt van lef en inzicht om dit pand te kopen en op te knappen. Twee mensen hadden daartoe de moed en deden dat met behoud van een stuk van de hoofdstructuur. Wat er nu staat is perfect en met veel respect voor wat het ooit was. Zowel binnen als buiten. We mogen in Lisse blij zijn dat er mensen zijn die zoiets doen.” Natascha van der Salm vertelt dat de verbouwing ongeveer eenjaar heeft geduurd. “Niet alles verliep even soepel. Het had wat voeten in aarde voordat de oorspronkelijke stenen wit geschilderd konden (mochten) worden. Ook wilden we wat meer ruimte om het pand en een goede afscheiding van de weg.” Het is allemaal gelukt en de familie Van der Salm mag zich nu gelukkig prijzen met een prachtige woning op een sublieme plek in hartje Lisse

Chris en Natascha van der Salm bij hun woning.  foto Chris Balkenende