Glas-in-lood raampjes

In de zijmuur van het VVV-kantoor aan de Grachweg staan 2 glas-in-lood raampjes. Deze zijn door de VOL verwijderd en worden gerestaureerd.

Nieuwsflits

NIEUWSBLAD Jaargang 11 nummer 2, april 2012

Vorig jaar november kregen we een mailtje van mevr. Else Wesseling waarin ze aandacht vroeg voor twee kleine glas-in-lood ramen in de zijmuur van het V.V.V. kantoor. Vroeger was dit het woonhuis/annex kantoor van beurtschipper M. van der Linden. De raampjes waren ernstig beschadigd. Mevr. Wesseling stelde voor om actie te ondernemen om de raampjes te behouden. Een prachtig initiatief waar de vereniging zich meteen in kon vinden. Half februari volgde de toestemming van het V.V.V. bestuur om de raampjes te verwijderen. Op voorwaarde natuurlijk dat de raampjes voor het nageslacht bewaard blijven. Inmiddels zijn de raampjes uit het pand verwijderd en is begonnen aan een plan voor restauratie. Wordt vervolgd.