Grenspalen worden gemeentelijk monument

Het onderzoek naar grenspalen in Lisse door Bert Kölker is afgerond. Het college van B&W heeft besloten de grenspalen aan te wijzen als gemeentelijk monument.

Nieuwsflitsen

NIEUWSBLAD Jaargang 6 nummer 4, oktober 2007

Bert Kölker heeft zijn onderzoek naar in de gemeente Lisse nog aanwezige grenspalen afgesloten en gepresenteerd voor de Lissese monumenten commissie. Hij concludeerde dat er in Lisse nog ca. 10 palen over zijn waarvan 2 op de begraafplaats Duinhof. Eén van de grenspalen in Lisse bevindt zich op het adres Zwartelaan 4a. Deze zogenoemde stoeppaal kwam tevoorschijn onder de vloer van een oude schuur aan de Zwartelaan toen die werd gesloopt. Een andere grenspaal staat op de grens van Hillegom en Lisse aan de Loosterweg waar deze overgaat in de Veenenburgerlaan. Deze paal ligt in de berm en is nu vrijwel niet meer zichtbaar na de wegverbreding. Hij “hangt” er daar zo’n beetje bij. Particuliere palen staan nog op de begraafplaats Duinhof en aan de Essenlaan.

En er staat sinds 1820 een grenspaal bij Halfweg, op de scheiding van Lisse en Noordwijkerhout, exact op de plek waar in 1656 de eerste elzenhouten paal in 1656 werd geslagen, die precies de helft van de trekvaart Leijden en Haarlem markeert, als voorbereiding voor het graven van de toen nog te graven trekvaart 350 jaar geleden. Wie hiervan de eigenaar is, de Gemeente Lisse of de Gemeente Noordwijkerhout, moet nog worden nog uitgezocht.

Na. de presentatie van Bert Kölker werd hem in augustus nog een grenspaal van het vroegere landgoed Veenenburg gemeld door Dhr. van Haaster. Deze nieuw ontdekte grenspaal bevindt zich op zijn bollenland vlak naast de Loosterweg Noord.

In overeenstemming met het advies van de monumentencommissie heeft het College van B&W besloten de grenspalen aan te wijzen als gemeentelijk monument nadat de hiervoor benodigde procedure is doorlopen.