Groenbeleid en Kapvergunning gevraagd voor een gezonde waardevolle boom in de Zwanendreef.

Nieuwsflits

Nieuwsblad 23 nummer 1 2024

In het vorige Nieuwsblad werd bericht over een kapvergunning voor een boom in de Zwanendreef waar bezwaren tegen waren ingediend. Wanneer een bezwaarschrift tijdig ingediend wordt volgt er een bijeenkomst van de Commissie Bezwaarschriften en Klachten. Het college van B&W reageert naar deze commissie met een verweerschrift. In deze zaak komt het college in het verweerschrift tot de conclusie de bezwaarschriften gegrond te verklaren en is zij voornemens de aanvraag omgevingsvergunning alsnog te weigeren. Op 12 maart was voor deze zaak de hoorzitting van de Commissie Bezwaren en Klachten. De advisering van de commissie kan enkele weken duren. Het oordeel van die advisering is het voorbehoud dat het college nog maakt, afwachten dus. Lissers maken zich druk om groen. Dat bleek onlangs ook weer toen aan de Greveling wel een heel royaal stuk betegeld werd. Waarom geen boom geplant of bloembak geplaatst vroeg men zich af. Lisse zegt trots te zijn als het groene hart van de Bollenstreek. Een uitdaging voor het beleid van de gemeente. Op 21 maart start weer de actie tegelwippen, ook in Lisse. Wanneer tegels worden vervangen door gras, bloemperken, bomen en geveltuinen, wordt Nederland meer klimaatbestendig, behaaglijker voor insecten en dieren, koeler op warme dagen én veel mooier! Laten we er allemaal voor gaan!